İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Yapı Ruhsat Harç Tablosu

Küsüratlı değerleri . (nokta) ile giriniz.

 

Cephe Parsel Cephesi Yol Genişliği
1. Cephe
2. Cephe
3. Cephe
4. Cephe