2018 Ocak Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 2018 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 2018 Yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 Belediyemize ait kullanım olanağı bulunmayan 3 adet aracın (54KA060 otomobil, 54KD348 kamyon, 54KE669 kamyon) satışları ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 Martinler Mahallesinde Belediyemize ait 915 nolu parselin satışı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 İlçemiz Başpınar Mahallesi (192 Ada) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına askı sürecinde yapılan itiraz ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 İlçemiz Nüzhetiye Mahallesi (1095-1096 Adalar) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.