2021 Eylül Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Hendek Belediyesi’ne hibe edilen 54 AFF 996 plakalı çöp kamyonunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız adına kaydının yapılması ve haczedilemez kararı alınması konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.