2019 Aralık Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti