2019 Kasım Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti