2019 Ekim Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti