2019 Eylül Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti