2017 Şubat Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemiz ile yetkili memur sendikası arasında “Sosyal Denge Tazminatı” sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 Deneme görüşmesi hakkında deneme komisyonun raporunun görüşülmesi Bina inşaat harcı ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Denemeler üzerinde bir görüşme daha görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.