2019 Temmuz Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Maliye hazinesine ait ilçemiz Başpınar Mahallesi 283 ada 15 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1685 adada SEDAŞ'a ait trafo yerinin imar planına "teknik altyapı" olarak işlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu. ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet otomobil, 2 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 1 adet Tekerlekli Jeneratör ve 1 adet Greyderin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporu. ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 İlçemiz Kemaliye Mahallesi, Başpınar Mahallesi ve Mahmutbey Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle bazı parsellerde oluşan Belediye hisselerinin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporu. ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Punabey Mahallesi 352 nolu 2.880,00 m2 lik parselin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporu. ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 İlçremiz Kurtköy Mahallesinde tapunun 107 ada 63 nolu parselde Mezarlık olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi. ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 1045 ada 24 parsel Kemaliye Mahallesinde 1655 ada 5 parsel ve 1631 ada 3 parsel ile Dereboğazı Mahallesinde 1001 ada 11 parselde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle oluşan Belediye hisselerinin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi. ile kabul edilmiştir.