2019 Mayıs Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemizin 2018 Mali yılı bütçesi kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.