2019 Şubat Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki, İlçemiz Başpınar Mahallesinde bulunan spor tesislerinin Belediyemize bedelsiz olarak 5 yıllığına tahsisinin talep edilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 Belediyemiz norm kadro cetvellerinde ihtiyaç duyulan dolu-boş kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 İlçemiz , Aşağıçalıca, Aşağıçarığıkuru ve Martinler Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 İlçemiz Kurtköy Mahallesi (104 Ada) için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.