2019 Ocak Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 2019 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 2019 Yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 2019 Yılında Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 İlçemiz Başpınar Mahallesi 192 Ada, 24 parselde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarında değişik yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 Kurtköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Notlarına madde eklenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutbey Mahallesinde mezarlık olarak kullanılan taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 524 ada 8 parselde bulunan taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 Erken Çocukluk Eğitiminde Dış Mekan Uygulamaları başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında yurtdışına (Hollanda) gitmek üzere personel görevlendirilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.