2018 Aralık Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemize ait kullanım olanağı bulunmayan 2 adet iş makinası ve bir adet römorkun (54HB14-01, 54HB14-04, 54KF099) satışları ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 İlçemiz Servetiye Mahallesi 1368 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 İlçemiz Kurtköy Mahallesi (112 ada, 115 ada) için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.