2018 Kasım Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1328 ada 1 nolu 2.994,71 M2 lik parselin Dini Tesis olarak Hendek Müftülüğüne tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 İlçemiz Kemaliye Mahallesi (14 Ada) için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 İlçemizdeki SEDAŞ'a ait trafo yerlerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 54 TV 926 plakalı çekici ile 54 YU 603 plakalı otobüsün hibe olarak istenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.