2018 Ekim Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 Belediyemiz 2019 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Belediyemiz Stratejik Planı kapsamında hazırlanan 2019 Yılı Performans Programı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 İlçemiz Süleymaniye, Uzuncaorman, Yukarıhüseyinşeyh ve Aşağıhüseyinşeyh Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesinde yapılacak 2/B kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Başpınar Mahallesi 175 ada 29 ve 30 nolu parsellerin Hendek Müftülüğüne tahsis edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.