2018 Eylül Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 İlçemiz Başpınar Mahallesi (167, 177, 247, 341, 342 Adalar) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 495 ada da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Büyükdere Mahallesi 1336 ada 1 parsel kuzeyinde yer alan kadastral boşluk için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 Belediyemiz Meclis Üyesi Yaşar AYGÜNEŞ'in Belediye çalışmaları kapsamında inceleme ve araştırma yapmak üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak yurtdışında görevlendirilmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.