2018 Haziran Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemize ait MAN Marka 54KU851, 54KU852, 54KV653 Plakalı araçların satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Kemaliye Mahallesi 31 ada, 163 parsel üzerindeki kafe restaurantın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Soğuksu Mahallesi 5 parsel ile Punabey Mahallesi 352 parselin satışlarının uygun olmadığı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan dini tesis, park alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 Nuriye Mahallesi 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 Akova Mahallesi 1317 ada 148 ve 152 parsellerdeki şerhin kaldırılması oy birliği ile kabul edilmiştir.