2018 Mayıs Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 14/05/2018 tarih ve 5/385 sayılı kararı ile Belediyemize devir edilen Hendek Park ve Sosyal Tesisin Belediyemizce devir alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 ile kabul edilmiştir.