2018 Mayıs Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 İlçemiz 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, Adapazarı-Düzce karayoluna cepheli parsellerde mevcut “ayrık nizam+konut” imarının “bitişik nizam+konut” alanı olarak planlanması ile ilgili İmar Komisyon Raporu. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.