2018 Nisan Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediye Encümenine üye seçilmesi. ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçilmesi. ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi. ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna üye seçilmesi. ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclisin bilgisine sunulması. ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 Belediyemize ait Başpınar Mahallesinde 611 ada 4 parsel, 488 ada 9 parsel ile Karaçökek Mahallesi 420 parselde bulunan taşınmazların satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 İlçemiz Yeni Mahalle sınırlarının genişletilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi 1057 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 İlçemiz Başpınar Mahallesi 118 ada 1, 2, 18 parseller ve kadastral boşluğun yer aldığı alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 İlçemiz Kemaliye Mahallesi Muammer Sencer Caddesinde bulunan eski yapıların yenilenmesinin teşvik edilmesi için caddeye cepheli yapıların yenilemelerinde ruhsat harçlarından muaf tutulması. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 İş Kazası nedeni ile Hendek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı gereği, Sakarya 4. İcra Müdürlüğüne sunulmak üzere 660.245,86 TL lik banka teminat mektubu kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 12 Belediye Başkanının 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.