2018 Mart Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Akyazı Belediyesi'ne ait 54 HU 465 plakalı otobüsün hibe olarak istenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 İlçemiz Akova Mahallesinde Belediyemize ait 1317 adada bulunan 6 adet parselin satışları ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu (2 parsele şerh konularak) oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde Belediyemize ait HGM'de yer alan bölümler ile aynı bölgede ki köprü üzerinde bulunan restoranın 10 yıl süreli kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 4 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesinde Belediyemize ait 96 nolu parselin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 5 İlçemiz Punabey Mahallesinde Belediyemize ait 345 nolu parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 6 İlçemiz Başpınar Mahallesi (147 Ada) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 7 Belediyemiz Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliğinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyon raporunun görüşülerek denetim üyelerinin (Adem SEFA, Osman GÜNEY) belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 8 Belediyemizin 2018 yılında yapacağı asfalt çalışmaları için İller Bankasından kredi 5.000.000,00 TL. (beşmilyon) kullanılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 9 Kentsel tasarım projesi kapsamında yapılacak otopark ve meydan çalışması için İller Bankasından kredi 5.000.000,00 TL. (beşmilyon) kullanılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 10 Mevcut Canlı Hayvan Pazarının ilçe merkezinden dışarıya taşınması için yer belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon raporunu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 11 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yukarıçalıca Mahallesi 1459 parsel üzerinde Canlı Hayvan Pazarı, Kaba Yem Satış Yeri ve Mezbahane yapılması ayrıca 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.