2018 Şubat Dönemi Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Madde Özeti
Madde: 1 Belediyemize ait kullanılmayan 14 adet aracın satışları ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.
Madde: 2 Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yapılacak İlçemiz Dikmen Mahallesinde bulunan gayrimenkulün satışı için, 6183 S.K. 90 Md.ne göre “Belediye Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek bir üye” belirlenmesi. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Madde: 3 Belediyemizce hazırlanarak uygulamaya alınan 11 adet Tip Projeye 2 yeni Tip Proje eklenmesinin görüşülmesi. oy birliği ile kabul edilmiştir.