2018 Ocak Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 2018 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 2018 Yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 Belediyemize ait kullanım olanağı bulunmayan 3 adet aracın (54KA060 otomobil, 54KD348 kamyon, 54KE669 kamyon) satışları ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Belediyemize ait kullanılmayan 14 adet aracın satışlarının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 Martinler Mahallesinde Belediyemize ait 915 nolu parselin satışı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 İlçemiz Başpınar Mahallesi (192 Ada) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına askı sürecinde yapılan itiraz ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 İlçemiz Nüzhetiye Mahallesi (1095-1096 Adalar) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 Akova Mahallesi 2 ve 3 kat imarlı bölgede kat artışı yapılarak 4 kat olarak planlanmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK