2021 Eylül Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Hendek Belediyesi’ne hibe edilen 54 AFF 996 plakalı çöp kamyonunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi uyarınca Belediye Başkanlığımız adına kaydının yapılması ve haczedilemez kararı alınması konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Belediyemize ait 2011 model yarı römork çöp dorse aracımızın Cumayeri Belediyesi’ne hibe edilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 İlçemiz Soğuksu Mahallesi’ne ait ilave alan ile birlikte kırsal yerleşme sınırının belirlenmesine yönelik Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 777, 877, 878, 892, 1078 ve 1079 parsellerin bulunduğu alanda “Kamu Yararı” kararının alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı RAPOR
4 Kemaliye Mahallesi 31 ada 163 sayılı parsel ve Başpınar Mahallesi 1271 ada 1 sayılı parsellere dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı RAPOR
5 2022 yılı Belediye Performans Programının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 2022 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 2022 yılı Belediye ücret tarifesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK