2019 Kasım Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Akova Mahallesinde Han-Tek Konutları tapunun 1030 ada 1 nolu parselde yer alan parka merhum İbrahim KORKMAZ’ın isminin verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
2 Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutbey Mahallesi 3504 Sokak No:130 İç Kapı No: 4, 5, 6 ve 7 Numaralı bağımsız bölümlerin Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talebi üzerine “Gençlik Merkezi” olarak kullanılması amacıyla 10 yıllığına tahsis edilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İkramiye Mahallesi 305 nolu 20.200,00 m2’lik parselin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan Zabıta Müdürlüğü yönetmeliğin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan Strateji Geliştirme Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan Mali Hizmetler Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18 ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
9 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi gereğince Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliğinin Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
10 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2015-8 Genelgesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereğince kadro değişiminin yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 Akpınar ve Necatipaşa Mahalle sınırı ve Necatipaşa Mahallesine ait isim değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK