2019 Ekim Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 27/11/2011 tarih ve 28216 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9., 10. ve 11. maddeleri gereğince (Hal Müdürlüğü kadrosunun Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi) kadro değişikliği yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
2 27/11/2011 tarih ve 28216 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9., 10. ve 11. maddeleri gereğince (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi) kadro değişikliği yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yönetmeliğin Belediye Kanunun 18. ve 48. Maddeleri gereğince kabulü ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 İller Bankası A.Ş. den teminat mektubu alınarak 2000 ton Bitüm malzeme alınabilmesi adına Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 Bitüm malzeme alımı için TÜPRAŞ ile Hendek Belediyesi arasında yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 Mülkiyeti Belediyemizde bulunan Başpınar Mahallesi tapunun 219 ada 1 numaralı parselde bulunan Zeki CÖMERT Parkında yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak olan sosyal tesis ve kafeteryanın Belediyemiz şirketi olan Himpaş Hendek Gıda Nakliye Akaryakıt İnşaat ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 5 (beş) yıl süre ile işletme hakkının verilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK