2019 Ekim Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Çamlıca merkezde yer alan parka Merhum Çamlıca Belediye Başkanı Mustafa KARASAKAL’ın isminin verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
2 Akyazı Belediyesinin 03/09/2019 tarih ve 74 numaralı Meclis Kararına istinaden Belediyemize hibe edilen 37 kişilik Mercedes-Benz marka otobüsün hibe olarak kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 27/11/2011 tarih ve 28216 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9., 10. ve 11. maddeleri gereğince (Hal Müdürlüğü kadrosunun Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi) kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 27/11/2011 tarih ve 28216 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9., 10. ve 11. maddeleri gereğince (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosu olarak değişimi) kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosuna uygun kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yönetmeliğin Belediye Kanunun 18. ve 48. Maddeleri gereğince kabulünün görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 Nuriye Mahallesi 9 ve 10 numaralı parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 2020-2024 Dönemine ait Belediye Stratejik Planının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
9 2020 yılı Belediye Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
10 2020 yılı Belediye ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması ile ilgili Hukuk Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
12 İller Bankası A.Ş. den teminat mektubu alınarak 2000 ton Bitüm malzeme alınabilmesi adına Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
13 Bitüm malzeme alımı için TÜPRAŞ ile Hendek Belediyesi arasında yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
14 Mülkiyeti Belediyemizde bulunan Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 199 ada 23 numaralı 3000 m2’lik parsel ile parselde üzerinde yer alan “Çöp Aktarma Tesisinin” Sakarya Büyükşehir Belediyesine 10 (on) yıl süre ile tahsis edilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
15 Mülkiyeti Belediyemizde bulunan Başpınar Mahallesi tapunun 219 ada 1 numaralı parselde bulunan Zeki CÖMERT Parkında yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak olan sosyal tesis ve kafeteryanın Belediyemiz şirketi olan Himpaş Hendek Gıda Nakliye Akaryakıt İnşaat ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 5 (beş) yıl süre ile işletme hakkının verilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK