2019 Eylül Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Marmara Belediyeler Birliğine üye olunmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
2 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Akarca Mahallesi 101 ada 185 nolu 1282,73 m2’lik parsel ve 101 ada 189 nolu 9391,23 m2’lik parselin satışlarının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çayırbaşı Mahallesi 37 nolu 1320,00 m2’lik parselin satışlarının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 7. Maddesi gereği Koruma ve Murakebe Heyetine Belediyemiz Meclisinden 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 2020 yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 2020 yılı Belediye ücret tarifesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 2020 yılı Belediye Performans Programının görüşülmesi Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
9 Belediyemiz kadro cetvellerinde Teknik Hizmetler grubu sayılarının ve Sağlık Hizmetleri kadrolarının yetersiz olması nedeniyle, boş kadro değişikliği yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
10 Akpınar Mahallesine ait isim değişikliği talebinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 İlçemiz Nuriye Mahallesi 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
12 Remzi Efendi Caddesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarına madde eklenmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK