2017 Şubat Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Deneme gündeminin görüşülmesi Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Deneme görüşmesi hakkında deneme komisyonun raporunun görüşülmesi Karar Girişi Yapıldı Bina inşaat harcı YOK
3 Denemeler üzerinde bir görüşme daha görüşülmesi Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
4 ghj fghj Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 fghjkfhjk Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK