2019 Temmuz Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Maliye hazinesine ait ilçemiz Başpınar Mahallesi 283 ada 15 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1685 adada SEDAŞ'a ait trafo yerinin imar planına "teknik altyapı" olarak işlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
3 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet otomobil, 2 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 1 adet Tekerlekli Jeneratör ve 1 adet Greyderin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
4 İlçemiz Kemaliye Mahallesi, Başpınar Mahallesi ve Mahmutbey Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle bazı parsellerde oluşan Belediye hisselerinin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
5 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Punabey Mahallesi 352 nolu 2.880,00 m2 lik parselin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
6 İlçremiz Kurtköy Mahallesinde tapunun 107 ada 63 nolu parselde Mezarlık olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
7 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 1045 ada 24 parsel Kemaliye Mahallesinde 1655 ada 5 parsel ve 1631 ada 3 parsel ile Dereboğazı Mahallesinde 1001 ada 11 parselde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle oluşan Belediye hisselerinin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
8 Belediyemiz kadro cetvellerinde Teknik Hizmetler grubu sayılarının ve Sağlık Hizmetleri kadrolarının yetersiz olması nedeniyle, boş kadro değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
9 İlçemiz İkbaliye Mahallesi 9 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
10 Maliye hazinesine ait ilçemiz Başpınar Mahallesi 283 ada 15 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1685 adada SEDAŞ'a ait trafo yerinin imar planına "teknik altyapı" olarak işlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
12 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet otomobil, 2 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 1 adet Tekerlekli Jeneratör ve 1 adet Greyderin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
13 3- İlçemiz Kemaliye Mahallesi, Başpınar Mahallesi ve Mahmutbey Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle bazı parsellerde oluşan Belediye hisselerinin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
14 8- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Punabey Mahallesi 352 nolu 2.880,00 m2 lik parselin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
15 İlçremiz Kurtköy Mahallesinde tapunun 107 ada 63 nolu parselde Mezarlık olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
16 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 1045 ada 24 parsel Kemaliye Mahallesinde 1655 ada 5 parsel ve 1631 ada 3 parsel ile Dereboğazı Mahallesinde 1001 ada 11 parselde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle oluşan Belediye hisselerinin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
17 Belediyemiz kadro cetvellerinde Teknik Hizmetler grubu sayılarının ve Sağlık Hizmetleri kadrolarının yetersiz olması nedeniyle, Genel İdari Hizmetler sınıfından 12 adet Zabıta Memuru kadrosunun Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri grubuna aktarılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
18 İlçemiz İkbaliye Mahallesi 9 parsel ve çevresi ile ilgili Hendek 1/5000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan tadilatına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK