2019 Haziran Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Şehit Abdülbaki Aksayan Sokağın isminin numarataj çalışmalarından dolayı değiştiğinden, Şehitin isminin aynı yerde bir caddeye verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
2 Üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılma işlemi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 Belediyemiz şirketi HİMPAŞ çalışanı Erkan VAROL'un sporcu olarak Ülkemizi ve Belediyemizi yurtdışında yapılacak müsabakalarda temsil etmek üzere 01/06/2019-01/06/2024 tarihleri arasında ücretsiz olarak görevlendirilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 İlçemiz Kemaliye Mahallesi, Başpınar Mahallesi ve Mahmutbey Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesiyle bazı parsellerde oluşan Belediye hisselerinin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1685 adada SEDAŞ'a ait trafo yerinin imar planına "teknik altyapı" olarak işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 190 ada da Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan spor tesislerinin 5 yıl süreli olarak Belediyemize devredilmesi ve sözleşmeye imza atma yetkilerinin verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 Belediyemiz zimmetinde bulunan 2 adet otomobil, 2 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 1 adet Tekerlekli Jeneratör ve 1 adet Greyderin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 Belediyemiz hissesi bulunan ilçemiz Akova Mahallesi 1317 ada 179 nolu parselde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurmak için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK