2019 Mayıs Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemizin 2018 Mali yılı bütçesi kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
2 İlçemiz genelindeki işletmelerin sundurma tarzı sistemleri kullanabilmesi için Mimari Estetik Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Hukuk ve İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 İlçemiz , Yarıca ve Yukarıçalıca Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mahmutbey, Aktefek, Yukarıçarığıkuru, Nuriye, Sukenarı, Şeyhler ve Yağbasan Mahallelerinde bulunan taşınmazların mezarlık olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 Şehit Abdülbaki Aksayan Sokağın isminin numarataj çalışmalarından dolayı değiştiğinden, Şehitin isminin aynı yerde bir caddeye verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 Üyesi bulunduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılma işleminin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 Belediyemizin 2019 yılında yapacağı asfalt çalışmaları için İller Bankasından 5.000.000,00 TL.(beşmilyon) kredi kullanılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Punabey Mahallesi 352 nolu 2.880,00 m2 lik parselin satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
9 İlçemiz Kemaliye Mahallesi Cem Çerkezoğlu Caddesinde bulunan sıra dükkanlar ile Hamitli Mahallesinde bulunan işyerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK