2019 Nisan Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi. Karar Girişi Yapıldı YOK
2 Belediye Meclisi Katip Üyeliklerine 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 Belediye Encümenine 2 üye seçilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna 3 üye seçilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsilen 1 asil, 1 yedek üye seçimi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 Belediye Meclisinin toplantı yer, gün, saat ve tatil zamanının belirlenmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
9 Belediyemizin 2018 Mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
10 Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclise sunulması. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 İlçemiz genelindeki işletmelerin sundurma tarzı sistemleri kullanabilmesi için İmar Plan Notlarında değişiklik yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
12 Belediye Başkanının 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK