2019 Ocak Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 2019 Yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 2019 Yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 2019 Yılında Emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi. (Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3’ünü aşmamak üzere) Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 İlçemiz Başpınar Mahallesi 192 Ada, 24 parselde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait plan notlarında değişik yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 Kurtköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Plan Notlarına madde eklenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 Mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutbey Mahallesinde mezarlık olarak kullanılan taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 524 ada 8 parselde bulunan taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
10 Dereboğazı Mahallesi 45 ada ile ilgili Uludere yan yoldaki imar yolu için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 Erken Çocukluk Eğitiminde Dış Mekan Uygulamaları başlıklı Avrupa Birliği Projesi kapsamında yurtdışına (Hollanda) gitmek üzere personel görevlendirilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK