2018 Kasım Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1328 ada 1 nolu 2.994,71 M2 lik parselin Dini Tesis olarak Hendek Müftülüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 İlçemiz Kemaliye Mahallesi (14 Ada) için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 İlçemiz Kurtköy Mahallesi (104 Ada) için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 İlçemizdeki SEDAŞ'a ait trafo yerlerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde bulunan Kapalı Ceza Evi yapı ve taşınmazının Belediyemize tahsisi ve kullanım haklarının devredilmesi karşılığında, Belediyemize ait İkbaliye Mahallesi 22 parsel taşınmazın yerine yine İkbaliye Mahallesi 13 parsel taşınmazın Adalet Bakanlığına tahsis edilmesi hakkında alınan İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporlarının görüşülmesi Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 İlçemiz Servetiye Mahallesi 1368 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 Belediyemize ait kullanım olanağı bulunmayan 2 adet iş makinası ile bir adet römorkun (54HB14-01, 54HB14-04, 54KF099) satışlarının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 54 TV 926 plakalı çekici ile 54 YU 603 plakalı otobüsün hibe olarak istenmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK