2018 Ekim Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Belediyemiz 2019 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 Belediyemiz Stratejik Planı kapsamında hazırlanan 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
4 İlçemiz Kemaliye Mahallesi (14 Ada) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
5 İlçemiz Kurtköy Mahallesi (104 Ada) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 İlçemiz Kurtköy Mahallesi (148 Ada) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 İlçemizdeki SEDAŞ'a ait trafo yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 İlçemiz Süleymaniye, Uzuncaorman, Yukarıhüseyinşeyh ve Aşağıhüseyinşeyh Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesinde yapılacak 2-b kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
10 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Başpınar Mahallesi 175 ada 29 ve 30 nolu parsellerin Hendek Müftülüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK