2018 Eylül Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
2 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 İlçemiz Başpınar Mahallesi (167, 177, 247, 341, 342 Adalar) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 495 ada da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Büyükdere Mahallesi 1336 ada 1 parsel kuzeyinde yer alan kadastral boşluk için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Belediyemiz Meclis Üyesi Yaşar AYGÜNEŞ'in Belediye çalışmaları kapsamında inceleme ve araştırma yapmak üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak yurtdışında görevlendirilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK