2018 Temmuz Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Kemaliye Mahallesi 803 ada etrafında bulunan imar yollarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun olmadığı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Başpınar Mahallesi 181 ada daki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 Nuriye Mahallesi 158, 159, 160, 161, 162 ve 390 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 Büyükdere Mahallesi 1348 ada 5,6 ve 13 parsellerde bulunan "Özel Eğitim Alanı" nın "Temel Eğitim Alanı" na dönüştürülmesi için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Büyükdere Mahallesi 1336 ada 1 parsel kuzeyinde yer alan kadastral boşluk için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 Dereboğazı Mahallesi 56 ada yapılaşma şartları için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 495 ada da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK