2018 Haziran Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemize ait MAN Marka 54KU851, 54KU852, 54KV653 Plakalı araçların satışları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Kemaliye Mahallesi 31 ada, 32, 83, 148, 162 ve 163 parseller üzerindeki kafe restaurantın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
3 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Soğuksu Mahallesi 5 parsel ile Punabey Mahallesi 352 parselin satışlarının uygun olmadığı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan dini tesis, park alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 Nuriye Mahallesi 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ve 236 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 Kemaliye Mahallesi 803 ada etrafında bulunan imar yolları ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 Başpınar Mahallesi 181 ada daki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 Nuriye Mahallesi 158, 159, 160, 161, 162 ve 390 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
9 Büyükdere Mahallesi 1348 ada 5,6 ve 13 parsellerde bulunan "Özel Eğitim Alanı" nın "Temel Eğitim Alanı" na dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
10 Büyükdere Mahallesi 1336 ada 1 parsel kuzeyinde yer alan kadastral boşluk ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 Dereboğazı Mahallesi 56 ada yapılaşma şartları ile ilgili 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
12 Akova Mahallesi 1317 ada 148 ve 152 parsellerdeki şerhin kaldırılması Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK