2018 Mayıs Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 14/05/2018 tarih ve 5/385 sayılı kararı ile Belediyemize devir edilen Hendek Park ve Sosyal Tesisin Belediyemizce devir alınmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Kemaliye Mahallesi 31 ada, 32, 83, 148, 162 ve 163 parseller üzerindeki kafe restaurantın 5 yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK