2018 Mayıs Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
2 Belediyemize ait 54 KU 851 ve 54 KU 852 plakalı MAN marka otobüslerin satışlarının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
3 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Soğuksu Mahallesi 5 parsel ile Punabey Mahallesi 352 parselin satışlarının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
4 İlçemiz 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, Adapazarı-Düzce karayoluna cepheli parsellerde mevcut “ayrık nizam+konut” imarının “bitişik nizam+konut” alanı olarak planlanması ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
5 İlçemiz Yeni Mahalle sınır değişikliği ile ilgili itirazların görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 İlçemiz Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi İmar Planı itirazının görüşülmesi Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
7 TEİAŞ hatları ile ilgili imar değişikliği yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
8 İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içinde bulunan dini tesis, park alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK