2018 Nisan Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Belediye Encümenine üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
2 Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
3 Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
4 Belediye Meclisi Hukuk Komisyonuna üye seçilmesi. Karar Girişi Yapıldı YOK
5 Belediyemizin 2017 mali yılı bütçesi kesin hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
6 Belediye Meclisi Denetim Komisyonu raporunun Meclisin bilgisine sunulması. Karar Girişi Yapıldı YOK
7 Belediyemize ait Başpınar Mahallesinde 611 ada 4 parsel, 488 ada 9 parsel ile Karaçökek Mahallesi 420 parselde bulunan taşınmazların satışı için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
8 İlçemiz Yeni Mahalle sınırlarının genişletilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
9 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi 1057 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
10 İlçemiz Çamlıca Mahallesinin yeni mahallelere bölünmesi talebinin görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
11 İlçemiz Başpınar Mahallesi 118 ada 1, 2, 18 parseller ve kadastral boşluğun yer aldığı alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
12 İlçemiz Kemaliye Mahallesi Muammer Sencer Caddesinde bulunan eski yapıların yenilenmesinin teşvik edilmesi için caddeye cepheli yapıların yenilemelerinde ruhsat harçlarından muaf tutulmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
13 İlçemiz Nuriye Mahallesi 228, 229, 230 ve 232 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Toplantıya Eklendi Bina inşaat harcı YOK
14 İş Kazası nedeni ile Hendek 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı gereği, Sakarya 4. İcra Müdürlüğüne sunulmak üzere 660.245,86 TL lik banka teminat mektubu kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
15 Belediye Başkanının 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK