2018 Mart Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Sıra No Gündem Durum Kabul Türü Komisyon Raporu
1 Akyazı Belediyesi'ne ait 54 HU 465 plakalı otobüsün hibe olarak istenmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
2 İlçemiz Akova Mahallesinde Belediyemize ait 1317 adada bulunan 6 adet parselin satışları ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
3 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde Belediyemize ait HGM'de yer alan bölümler ile aynı bölgede ki köprü üzerinde bulunan restoranın 10 yıl süreli kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
4 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesinde Belediyemize ait 96 nolu parselin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
5 İlçemiz Punabey Mahallesinde Belediyemize ait 345 nolu parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
6 İlçemiz Başpınar Mahallesi (147 Ada) ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
7 Belediyemiz Mimari Estetik Kurulu Yönetmeliğinin Belirlenmesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
8 Belediyemizin 2018 yılında yapacağı asfalt çalışmaları için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülerek karara bağlanması Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
9 Kentsel tasarım projesi kapsamında yapılacak otopark ve meydan çalışması için İller Bankasından kredi kullanılmasının görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy çokluğu YOK
10 Mevcut Canlı Hayvan Pazarının ilçe merkezinden dışarıya taşınması için yer belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyon raporunun görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK
11 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yukarıçalıca Mahallesi 1459 parsel üzerinde Canlı Hayvan Pazarı, Kaba Yem Satış Yeri ve Mezbahane yapılması ayrıca 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Karar Girişi Yapıldı oy birliği YOK