Encümen Kararları

Sıra No Encümen Karar No Encümen Karar Tarihi Kararın Özü
1 330 14.07.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi 200 numaralı parselde yapılması planlanan Cami Lojmanı için Şura Pehlivan ve İbrahim Öz’ün Proje Müellifi ve Teknik Uygulama Sorumlusu olarak görevlendirilmesi
2 331 14.07.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 391 ve 393 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
3 332 14.07.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 524 numaralı parsel üzerinde Necati OMURTAY tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 38.833,43 TL para cezası verilmesi.
4 333 14.07.2021 İlçemiz Süleymaniye Mahallesi tapunun 2034 ada 33 numaralı parselin ifraz işlemi.
5 334 14.07.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 64 numaralı parselin ifraz işlemi.
6 335 14.07.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 172 ada 35 parsel ile İkbaliye Mahallesi 9 numaralı parsel tevhit ve ifraz işlemi.
7 327 09.07.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KD 600 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
8 328 09.07.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 02/06/2021 tarih ve 57 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KG 377 tescil plakalı tek katlı otobüsün satış ihalesinin yapılması.
9 329 09.07.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 02/06/2021 tarih ve 57 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KV 600 tescil plakalı otobüsün satış ihalesinin yapılması.
10 323 05.07.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1294 ada 5, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
11 324 05.07.2021 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 117 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
12 325 05.07.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 68 ve 167 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
13 326 05.07.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 114 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 22,31 m² hissenin Mustafa ŞAHİN’e satılması.
14 319 05.07.2021 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2021 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
15 320 05.07.2021 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 153 ada 19, 21, 22 ve 23 numaralı parseller ile 286 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
16 321 05.07.2021 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 208 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
17 322 05.07.2021 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 89 ada 49 numaralı parselin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
18 305 28.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan 423 ve 424 numaralı Fesih SAYAR adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Mehtap AÇAR‘a devir edilmesi.
19 306 28.06.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 11 ve 31 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yapılacak parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi
20 307 28.06.2021 İlçemiz Sofular Mahallesi tapunun 101 ada 88 ve 89 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
21 308 28.06.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 376 ve 396 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
22 309 28.06.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 142 ada 2 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
23 310 28.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 737 ada 73 numaralı parselin yol terki işlemi.
24 311 28.06.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2168 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
25 312 28.06.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2163 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
26 313 28.06.2021 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 101 ada 150 ve 151 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
27 314 28.06.2021 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 177 ada 24 numaralı parselin ifraz işlemi
28 315 28.06.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 298 numaralı parselin ifraz işlemi.
29 316 28.06.2021 İlçemiz Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi tapunun 38 ve 282 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
30 317 28.06.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2137 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
31 318 28.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 103 numaralı parselin yol terki işlemi.
32 289 21.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 70 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
33 290 21.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 715 ada 15 ve 16 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
34 291 21.06.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1379 ada 15 numaralı parselin yol terki işlemi.
35 292 21.06.2021 İlçemiz Çamlıca /Yeşiller Mahallesi tapunun 136 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
36 293 21.06.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 543 numaralı parselin ifraz işlemi.
37 294 21.06.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 244 numaralı parselin ifraz işlemi.
38 295 21.06.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 184 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
39 296 21.06.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 11 numaralı parselin ifraz işlemi.
40 297 21.06.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 1002 numaralı parselin ifraz işlemi.
41 298 21.06.2021 İlçemiz Yeniköy Mahallesi tapunun 2252 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
42 299 21.06.2021 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 134 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
43 300 21.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 784 ada 2 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi
44 301 21.06.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 14 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
45 302 21.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 30 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
46 303 21.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Uzuncaorman Mahallesi 2139 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
47 304 21.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çakallık Mahallesi 125 ada 143 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
48 288 16.06.2021 İlçemiz Rasimpaşa Mahallesi 6585 Sokak No:85 adresinde yapılan denetimde Mehmet KESKİN’in çevreye rahatsızlık veren tavuk kümesi ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
49 259 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 201 ve 202 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
50 260 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 172 ada 35 parsel ile İkbaliye Mahallesi 9 numaralı parsel tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemi.
51 261 16.06.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 255 numaralı parselin ifraz işlemi.
52 262 16.06.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 112 numaralı parselin ifraz işlemi.
53 263 16.06.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 402 numaralı parselin ifraz işlemi.
54 264 16.06.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 419 numaralı parselin ifraz işlemi.
55 265 16.06.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 114 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
56 266 16.06.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 791 ve 1145 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
57 267 16.06.2021 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 125 ada 13, 16 ve 17 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
58 268 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesinde tapunun 178 ada 1 numaralı parsel üzerinde muvakkat yapı izni verilmesi.
59 269 16.06.2021 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 512 numaralı parsel ifraz işlemi.
60 270 16.06.2021 İlçemiz Türbe Mahallesi tapunun 2273 ada 108 numaralı parsel lehine 106 numaralı parsel aleyhine; 2273 ada 104,105,106,108,110 numaralı parseller lehine 109 numaralı parsel aleyhine; 2273 ada 104,105,110 parseller lehine 109 parsel aleyhine; 2273 ada 104 parsel lehine 105 parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
61 271 16.06.2021 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesinde tapunun 120 ada 2 numaralı parsel ile Akyazı ilçesi Altındere-Osmanağa Mahallesinde tapunun 277 ada 23 numaralı parsel tevhit işlemi.
62 272 16.06.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan 275 ve 276 numaralı Emrem KÜNEY adına kayıtlı 2 adet satış tezgahının Harun FİDE‘ye devir edilmesi.
63 273 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’e 247,00 TL para cezası verilmesi
64 274 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ye 126,00 TL para cezası verilmesi.
65 275 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin SARAL’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
66 276 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat ATASOY’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
67 277 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Erol ÖZBAHÇELİ’ye 126,00 TL para cezası verilmesi.
68 278 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
69 279 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Gökhan KOÇ’a 126,00 TL para cezası verilmesi
70 280 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İzzet BOZKURT’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
71 281 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Haluk BALDAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
72 282 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURGUN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
73 283 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İbrahim CİHAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi
74 284 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ÇALIŞKAN’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
75 285 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Süleyman YAZICI’ya 126,00 TL para cezası verilmesi.
76 286 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet AÇAR’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
77 287 16.06.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’a 126,00 TL para cezası verilmesi
78 288 16.06.2021 İlçemiz Rasimpaşa Mahallesi 6585 Sokak No:85 adresinde yapılan denetimde Mehmet KESKİN’in çevreye rahatsızlık veren tavuk kümesi ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
79 245 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 20 adet adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
80 246 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akçayır Mahallesi 38 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
81 247 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akçayır Mahallesi 39 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
82 248 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Bıçkıatik Mahallesi 123 ada 35 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
83 249 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Hacıkışla Mahallesi 101 ada 10 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
84 250 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Lütfiyeköşk Mahallesi 111 ada 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
85 251 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Lütfiyeköşk Mahallesi 115 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
86 252 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Lütfiyeköşk Mahallesi 120 ada 5 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
87 253 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sarıyer Mahallesi 110 ada 7 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
88 254 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sarıyer Mahallesi 111 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
89 255 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 152 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
90 256 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 153 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
91 257 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Soğuksu Mahallesi 467 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
92 258 14.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çayırbaşı Mahallesi 111 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
93 236 07.06.2021 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 123 ada 14 numaralı parselin ifraz işlemi.
94 237 07.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 784 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
95 238 07.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 64 numaralı parselin yol terki işlemi
96 238 07.06.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 64 numaralı parselin yol terki işlemi.
97 239 07.06.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi Tesisler Mevkii No:1 adresinde yapılan denetimde Erkan Naci ÇELİKHASI’na ait ahırdan kaynaklanan Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
98 240 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 152 ada 6 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
99 241 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akarca Mahallesi 101 ada 185 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
100 242 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aşağı Çalıca Mahallesi 2211 ada 94 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
101 243 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aşağı Çalıca Mahallesi 2206 ada 120 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
102 244 07.06.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 27 adet adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
103 224 31.05.2021 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
104 225 31.05.2021 İlçemiz Kargalıyeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
105 226 31.05.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
106 227 31.05.2021 İlçemiz Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
107 228 31.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 337 ve 338 numaralı parseller ile 190 ada 352 ve 353 numaralı parseller arasında kalan kadastral yolun ihdas işlemi
108 229 31.05.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 384 numaralı parselin ifraz işlemi.
109 230 31.05.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 323 numaralı parselin ifraz işlemi.
110 231 31.05.2021 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2238 ada 4 ve 6 numaralı parsellerin ifraz işlemi.
111 232 31.05.2021 İlçemiz Yenimahalle tapunun 997 ada 10 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
112 233 31.05.2021 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama kamyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
113 234 31.05.2021 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli ekipman satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
114 235 31.05.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi 9 numaralı parselde yapılan denetimde Serkan ÇELİKHASI’na ait ahırdan kaynaklanan Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
115 216 24.05.2021 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 134 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
116 217 24.05.2021 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 131 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
117 218 24.05.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 164 numaralı parselin ifraz işlemi.
118 219 24.05.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 641 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 2.601,79 m² hissenin Abdurrahman TANVERDİ’ye satılması.
119 220 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KA 078 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
120 221 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KC 198 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
121 222 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KD 600 tescil plakalı kamyonun satış ihalesinin yapılması.
122 223 24.05.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 07/04/2021 tarih ve 39 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen 54 KD 112 tescil plakalı çekicinin satış ihalesinin yapılması.
123 209 21.05.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 32 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı.
124 210 21.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 337 ve 338 numaralı parseller ile 190 ada 352 ve 353 numaralı parseller arasında kalan kadastral yolun ihdas işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
125 211 21.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 59, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 108, 309, 317 ve 319 numaralı parsellerin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
126 212 21.05.2021 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2242 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi
127 213 21.05.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 241 ve 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
128 214 21.05.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 106 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
129 215 21.05.2021 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerekli ekipman satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
130 205 03.05.2021 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 469 ve 470 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
131 206 03.05.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Mustafa KUBUR adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Erkan KARATAŞ adına devir edilmesi.
132 207 03.05.2021 İlçemiz Süleymeniye Mahallesi tapunun 2033 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
133 208 03.05.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’a 247,00 TL para cezası verilmesi.
134 199 26.04.2021 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 109 numaralı parselin ifraz işlemi.
135 200 26.04.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1190 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Yaşar AKBULUT’a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
136 201 26.04.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 141 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 65,23 m² hissenin Bayram IŞILDAK’a satılması.
137 202 26.04.2021 İlçemiz Aşağıçarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 296 ve 297 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
138 203 26.04.2021 İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi Pazaryeri alanında bulunan 33 numaralı satış tezgahının Yusuf GÜVE’ye devir edilmesi.
139 204 26.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1032 ada 8 numaralı parselin yol terki işlemi.
140 186 19.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 28 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
141 187 19.04.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 1906 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
142 188 19.04.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 795 ada 1 ve 12 numaralı parselin tevhit ve yol terki işlemi.
143 189 19.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabeddin ONBAŞIOĞLU’na bir hafta süre ile kapatma cezası verilmesi.
144 190 19.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’a 252,00 TL para cezası verilmesi
145 191 19.04.2021 İlçemiz Dereköy Tepe Mahallesi No: 22 adresinde ikamet eden Muhammet ÇULHAOĞLU’nun Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi kararına yapılan itirazın reddi.
146 192 19.04.2021 İlçemiz Ortaköy Mahallesi 1417 numaralı parsel üzerinde Ersin DOĞRAMACI tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 21.061,82 TL para cezası verilmesi.
147 193 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 15 adet adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
148 194 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Bıçkıatik Mahallesi 104 ada 53 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
149 195 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kocatöngel Mahallesi 198 ada 34 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
150 196 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sofular Mahallesi 103 ada 245 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
151 197 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1299 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
152 198 19.04.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Yağbasan Mahallesi 101 ada 48 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
153 179 14.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1230 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
154 180 14.04.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 542 numaralı parselin ifraz işlemi.
155 181 14.04.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 411 numaralı parselin ifraz işlemi.
156 182 14.04.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1089 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
157 183 14.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Berat AKGÜL’e 252,00 TL para cezası verilmesi.
158 184 14.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’a 126,00 TL para cezası verilmesi.
159 185 14.04.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ONBAŞIOĞLU’na 252,00 TL para cezası verilmesi.
160 171 05.04.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 51 ve 52 numaralı parsellerin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
161 172 05.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyonun bulunduğu kısımda Ayşe ÇAP adına kayıtlı 1 adet satış tezgahının Ertan KARAKAŞ ‘a devir edilmesi.
162 173 05.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 873 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 44,50 m² hissenin Remzi MUTLUOĞLU’na satılması.
163 174 05.04.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
164 175 05.04.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 149, 452 ve 453 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
165 176 05.04.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 34 numaralı parselin ifraz işlemi.
166 177 05.04.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 54 ada 12 numaralı parselin yol terki işlemi.
167 178 05.04.2021 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 114 ada 4 numaralı parsel üzerinde Erdal KEBAP tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 21.687,79 TL para cezası verilmesi.
168 170 01.04.2021 Belediyemiz 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
169 164 29.03.2021 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 240 ve 241 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
170 165 29.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 82 ada 20 numaralı parselin yol terki işlemi.
171 166 29.03.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 147 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
172 167 29.03.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2150 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
173 168 29.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 529 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
174 169 29.03.2021 2.OSB Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma İşlemlerinde Uzlaştırma Komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonuna üye seçimi.
175 163 26.03.2021 Belediyemizin banka hesaplarının kamu yararına tahsis edilmesi hakkında.
176 158 22.03.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 102 numaralı parselin ifraz işlemi.
177 159 22.03.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 456 numaralı parselin ifraz işlemi.
178 160 22.03.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2170 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
179 161 22.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 42,97 m² hissenin Rabia Zehra YILDIRIM’a satılması.
180 162 22.03.2021 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 240 ve 241 numaralı parselin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
181 128 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
182 129 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 8 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
183 130 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
184 131 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çayırbaşı Mahallesi 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
185 132 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çayırbaşı Mahallesi 367 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
186 133 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Dikmen Mahallesi 149 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
187 134 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Gündoğan Mahallesi 109 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
188 135 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Gündoğan Mahallesi 120 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
189 136 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Güney Mahallesi 119 ada 20 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
190 137 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile İkbaliye Mahallesi 426 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
191 138 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile İkbaliye Mahallesi 428 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
192 139 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çağlayan Mahallesi 935 ada 13 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
193 140 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çağlayan Mahallesi 923 ada 35 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
194 141 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 411 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
195 142 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 478 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
196 143 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 136 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
197 144 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 137 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
198 145 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Şeyhler Mahallesi 163 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
199 146 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 479 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
200 147 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 467 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
201 148 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Göksu Mahallesi 103 ada 21 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
202 149 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Göksu Mahallesi 121 ada 13 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
203 150 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Aksu Mahallesi 185 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
204 151 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile satış ihalelerinin yapılması
205 152 15.03.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 627 ve 1133 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
206 153 15.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 177 ada 10 numaralı parselin yol terki işlemi.
207 154 15.03.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 15 numaralı parselin yol terki, ifraz, geçit hakkı işlemi.
208 155 15.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 67 ada 5 numaralı parselin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
209 156 15.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 54 numaralı parselin ifraz işlemi.
210 157 15.03.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 578 numaralı parselin ifraz işlemi.
211 113 11.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hüseyin EGİN’e 252,00 TL para cezası verilmesi.
212 114 11.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 240 ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi
213 115 11.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 726 ada 283 numaralı parselin yol terki işlemi.
214 116 11.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1189 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
215 117 11.03.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 145 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
216 118 11.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 51 ve 52 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
217 119 11.03.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 103 numaralı parselin ifraz işlemi.
218 120 11.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 42,97 m² hissenin Rabia Zehra YILDIRIM’a satılması.
219 121 11.03.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 103 ada 54 numaralı parselin yol terki işlemi.
220 122 11.03.2021 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 109 ada 69 numaralı parselin ifraz işlemi.
221 123 11.03.2021 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde bulunan Güner ÇOPAN’ a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
222 124 11.03.2021 Belediye Meclisimizin 03.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararına istinaden İlçemiz Karadere Mahallesi 101 ada 2 numaralı parselinde bulunan 413,86 m² taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
223 125 11.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 2 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
224 126 11.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabeddin ONBAŞIOĞLU’na 126,00 TL para cezası verilmesi.
225 127 11.03.2021 Belediyemiz ulaşım hizmetleri için A448201'den A498200 sayı aralığında 500 cilt bilet bastırılması.
226 91 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 12 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
227 92 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2189 ada 160 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
228 93 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2211 ada 28 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
229 94 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2213 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
230 95 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2217 ada 50 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
231 96 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2215 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
232 97 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 191 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
233 98 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 56 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
234 99 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2189 ada 181 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
235 100 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2205 ada 8 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
236 101 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
237 102 01.03.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 9 numaralı parsel üzerinde bulunan Serkan ÇELİKHASI’ na ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
238 103 01.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1190 ada 2 numaralı parsel üzerinde Yaşar AKBULUT tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 3.109,04 TL para cezası verilmesi.
239 104 01.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hüseyin EGİN’e 126,00 TL para cezası verilmesi.
240 105 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 59, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 108, 309, 317 ve 319 numaralı parsellerin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
241 106 01.03.2021 İlçemiz A. Çarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 311 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
242 107 01.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 194 numaralı parselin ifraz işlemi.
243 108 01.03.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 117 ada 29 ve 30 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
244 109 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 696 ada 7 numaralı parselin yol terki işlemi.
245 110 01.03.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 794 ada 12, 13 ve 14 numaralı parsellerin tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
246 111 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 613 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
247 112 01.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1355 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
248 70 22.02.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2143 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
249 71 22.02.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 9 numaralı parselin yol terki işlemi.
250 72 22.02.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 45 numaralı parselin ifraz işlemi.
251 73 22.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 788 ada 6,7, ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi
252 74 22.02.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesinde 65 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
253 75 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 10 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
254 76 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2064 ada 41 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
255 77 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2079 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
256 78 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 18 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
257 79 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 16 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
258 80 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 15 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
259 81 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2053 ada 28 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
260 82 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2054 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
261 83 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2053 ada 164 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
262 84 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çamlıca/Yeşiller Mahallesi 164 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
263 85 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 171 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
264 86 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 150 ada 21 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
265 87 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2214 Sokak No:18 adresinde ikamet eden Seyfettin ATIŞ’a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
266 88 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2216 Sokak No:16 adresinde yapılan denetimde Abbas ATIŞ’a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
267 89 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2087 Sokak No:8 adresinde faaliyet gösteren Soft Plastik San. ve Tic. A.Ş. unvanlı geri dönüşüm fabrikasının yükleme ve boşaltma işlemini fabrika dışındaki alanda yaptığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
268 90 22.02.2021 İlçemiz Sarıdede Mahalle Fatih Caddesi No:52 adresinde faaliyet gösteren Engin SEVER’in Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
269 68 22.02.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 104 ada 390 numaralı parselin yol terki işlemi.
270 69 22.02.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesinde 13 ve 452 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
271 63 15.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyonun bulunduğu kısımda Gülcan İHTİYAR adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Suat ALIŞKAN ‘a devir edilmesi.
272 64 15.02.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 633 numaralı parselin ifraz işlemi.
273 65 15.02.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 387 ve 392 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
274 66 15.02.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 203 ada 30 numaralı parselin ifraz işlemi
275 67 15.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 95 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
276 52 10.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 715 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
277 53 10.02.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 13 numaralı parselin yol terki işlemi
278 54 10.02.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 12,13,14 ve 15 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
279 55 10.02.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 75 ada 14 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
280 56 10.02.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 143 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
281 57 10.02.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 143 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
282 58 10.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 23 numaralı parselin yol terki, ifraz, geçit hakkı işlemi.
283 59 10.02.2021 İlçemiz Yeniköy Mahallesi tapunun 2253 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
284 60 10.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içine yer alan köylü pazarının bulunduğu kısımda Mehmet KARATAŞ adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Müjgan ABAKA’ya devir edilmesi.
285 61 10.02.2021 Ufuk YEŞİLSANCAK ve Hüseyin Şenyiğit’in Zemin Etüd Komisyonu’nda görevlendirilmesi
286 62 10.02.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 13 ve 452 numaralı parselin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
287 45 01.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesinde tapunun 648 ve 677 adaların ortasında yer alan 5000 m2’lik yeşil alanda 200 m2 muvakkat yapı izni verilmesi.
288 46 01.02.2021 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 610 ve 611 nolu parsel lehine 617 nolu parsel aleyhine; 611 nolu parsel lehine, 610 nolu parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
289 47 01.02.2021 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 101 ada 96 numaralı parselin ifraz işlemi
290 48 01.02.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 630 numaralı parselin ifraz işlemi.
291 49 01.02.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 572 numaralı parselin ifraz işlemi.
292 50 01.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 158 ada 28 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
293 51 01.02.2021 İlçemiz Dereköy Tepe Mahallesi No: 22 adresinde ikamet eden Muhammet ÇULHAOĞLU’nun Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
294 25 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1153 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
295 26 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1299 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
296 27 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 118 ada 2 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
297 28 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 113 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
298 29 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 119 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
299 30 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kazimiye Mahallesi 223 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
300 31 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıyeni Mahallesi 109 ada 12 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
301 32 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıyeni Mahallesi 123 ada 26 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
302 33 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıhanbaba Mahallesi 1281 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
303 34 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Karaçökek Mahallesi 493 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
304 35 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akarca Mahallesi 101 ada 185 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
305 36 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 8 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
306 37 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri’nde bulunan Mehmet ARSLAN adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Mehtap ACAR’a devir edilmesi.
307 38 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6U adresinde bulunan Zekiye MERİÇ adına tahsisli 1 adet işyerinin Hüseyin ÇOBAN’a devir edilmesi.
308 39 25.01.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 2 numaralı parselde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
309 40 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 24, 25 ve 26 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
310 41 25.01.2021 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 109 ada 69 numaralı parselin ifraz işlemi.
311 42 25.01.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2160 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
312 43 25.01.2021 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 117 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
313 44 25.01.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 927 ada 1 numaralı parsel üzerinde “Muhtarlık Binası” kullanımı için muvakkat yapı izni verilmesi.
314 15 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 234 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
315 16 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 258 numaralı parselin satış ihalelesinin yapılması.
316 17 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 301 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
317 18 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 309 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
318 19 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 312 parselin satış ihalesinin yapılması.
319 20 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay Sukenarı Mahallesi 0 ada 353 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
320 21 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 0 ada 518 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
321 22 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sivritepe Mahallesi 104 ada 17 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
322 23 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 12 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
323 24 18.01.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Berat AKGÜL’e 126,00 TL para cezası verilmesi
324 7 14.01.2021 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 46 numaralı parselin ifraz işlemi.
325 8 14.01.2021 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 610 nolu parsel lehine 617 nolu parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
326 9 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 212 numaralı parselin yol terki işlemi.
327 10 14.01.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 624 numaralı parselin ifraz işlemi.
328 11 14.01.2021 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 1239 ada 3 numaralı parselde Umut PELİN’e ait iş yerinin Abdülkadir HAMURCİ ‘ye devredilmesi.
329 12 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 160 ada 20 numaralı parsel üzerinde Haneler İnşaat Yapı İth.İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 35.186.37 TL para cezası verilmesi.
330 13 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6G adresinde bulunan Safinaz GÖZYUMAN adına tahsisli 1 adet işyerinin Mustafa GÖZYUMAN’a devir edilmesi.
331 14 14.01.2021 İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi M. Fevzi Çakmak Caddesi No:40/C adresinde bulunan, Hasan PÜSKÜLLÜ adına kayıtlı işyerinin Fatih PÜSKÜLLÜ’ye devredilmesi.
332 1 04.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 335 numaralı parsel üzerinde Nazım ALTINIŞIKOĞLU tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 83.582,02 TL para cezası verilmesi.
333 2 04.01.2021 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 280 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
334 3 04.01.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 161 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
335 4 04.01.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 147 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
336 5 04.01.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 36 numaralı parselin ifraz işlemi.
337 6 04.01.2021 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2298 ada 4 ile 7 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
338 364 31.12.2020 2020 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
339 365 31.12.2020 2020 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
340 366 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
341 367 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi
342 368 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Demir ŞIKŞIK’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
343 369 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞBAKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
344 370 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa GÜLDÜ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
345 371 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
346 372 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e bir hafta süre ile kapatma cezası verilmesi.
347 359 28.12.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1479 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
348 362 28.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 591 numaralı parsel taşınmaz üzerinde bulunan Belediyemize ait 47,62 m2 hissenin Aslıbay İnşaat Ltd. Şti.’ ye satılması.
349 363 28.12.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1689 ada 2 numaralı parsel taşınmazın pazarlık usulü ihalesinin yapılması.
350 354 21.12.2020 İlçemiz Çağlayan ve Başpınar Mahallelerinde 64 numaralı düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
351 355 21.12.2020 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2206 ada 150 numaralı parselin ifraz işlemi.
352 356 21.12.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 48 numaralı parselin ifraz işlemi.
353 357 21.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 202 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Atabek Tüketim Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye satılması.
354 358 21.12.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 383 numaralı parselinde Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında Park Alanında kalan yeşil alana 16,60 m2 muvakkat yapı yapılması.
355 345 16.12.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kemaliye Mahallesi Cem Çerkezoğlu Caddesi No:4/D adresinde bulunan ve Ayhan ÖĞREK tarafından kiralanmış işyerinin Orhan ÖĞREK’ e devredilmesi.
356 346 16.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 360 ada 3 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 75,31 m2 hisse ile Kazım ÇELİKKALP’ e ait Başpınar Mahallesi tapunun 377 ada 1 numaralı parselde bulunan 89,11 m2 hissenin trampa edilmesi.
357 349 16.12.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 110 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
358 351 16.12.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 128 ada 3 ile 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
359 343 07.12.2020 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 9 numaralı parselin parselasyon işlemlerinin Belediyemizce yapılması.
360 344 07.12.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 21 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
361 334 30.11.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 899 ada 62 numaralı parsel üzerinde Meşale Grup Yapı Tic. A.Ş. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 16.736,97 TL para cezası verilmesi.
362 335 30.11.2020 Belediyemiz Sıfır Atık Toplama Merkezi Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
363 336 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Mehmet Kiraz Caddesi No:6R adresinde bulunan Sabahattin NALBANT adına tahsisli 1 adet işyerinin Zekiye MERİÇ’ e devir edilmesi.
364 337 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi Pazaryerinde sebze – meyve bölümünde bulunan Orhan DEMİRCİ adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Serkan ÇAY’ a devir edilmesi.
365 338 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 138 numaralı parselin yol terki işlemi.
366 339 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 166 numaralı parselin yol terki işlemi.
367 340 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 632 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri
368 341 30.11.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 1 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
369 342 30.11.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 19 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
370 322 23.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 202 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İbrahim ATABEK’ e satılması.
371 323 23.11.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 625 numaralı parselin ifraz işlemi.
372 324 23.11.2020 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2244 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
373 325 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 50 numaralı parselin yol terki işlemi.
374 326 23.11.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 867 ile 871 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
375 327 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 154 ve 155 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
376 328 23.11.2020 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 939, 940 ve 941 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
377 329 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 812 ada 2 ile 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
378 330 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 57 numaralı parselin yol terki işlemi.
379 331 23.11.2020 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 149 ada 81 numaralı parselin ifraz işlemi.
380 332 23.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yılmaz ÇAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
381 333 23.11.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 20 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
382 309 16.11.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 83 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Ferdane ÇAKIR’ a satılması.
383 310 16.11.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 215 numaralı parselin ifraz işlemi.
384 311 16.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 796 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
385 312 16.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 754 ada 1 ile 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
386 313 16.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 380 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
387 314 16.11.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 176 ada 47 ile 20 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
388 315 16.11.2020 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 464, 540, 541 ile 542 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
389 316 16.11.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 101 ada 9 numaralı parselin ifraz işlemi.
390 317 16.11.2020 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 111 ada 1 ile 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
391 318 16.11.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 32 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
392 319 16.11.2020 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 111 ada 2, 3, 4 ve 23 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
393 320 16.11.2020 İlçemiz Sofular Mahallesi tapunun 103 ada 23 ve 24 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
394 321 16.11.2020 Mülkiyeti Mehmet KANSIZ’ a ait olan Kurtköy Mahallesi tapunun 149 ada 1 numaralı parsel üzerindeki arsada Mehmet KANSIZ tarafından geçici yapı yapılması.
395 300 10.11.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 3528. ile 3529. Sokak arasında yer alan ve Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında Park Alanında kalan 876 m2’ lik yeşil alana 78,32m2 muvakkat yapı yapılması.
396 301 10.11.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6B, 6C, 6J ve 6K adreslerinde bulunan Acet Nakliye Gıda İnşaat Turizm Tar. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. adına tahsisli 4 adet işyerinin Sait KARAGÖZ’ e devir edilmesi.
397 303 10.11.2020 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2160 ada 5 numaralı parselin ifraz ve irtifak (geçit) hakkı işlemleri.
398 304 10.11.2020 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 126 numaralı parselin ifraz işlemi.
399 305 10.11.2020 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 82 numaralı parselin ifraz işlemi.
400 306 10.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 821 ada 4 ile 5 numaralı parsellerin yol terki, tevhit ve ifraz işlemi.
401 307 10.11.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 105 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
402 308 10.11.2020 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2192 ada 11 ile 13 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
403 302 10.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet DEMİR’ e 392,00 TL para cezası verilmesi.
404 295 02.11.2020 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 132 numaralı parselin ifraz işlemi.
405 296 02.11.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 177 ada 10, 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
406 297 02.11.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 232 numaralı parselin ifraz işlemi.
407 298 02.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa ÇAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
408 299 02.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa SOBACI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
409 285 26.10.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 112 ada 3 numaralı parselin yol ve park terki işlemleri.
410 286 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 68 ada 31 numaralı parselin yol terki işlemi.
411 287 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1144 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
412 288 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1143 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
413 289 26.10.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 352 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
414 290 26.10.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 157 ada 5 ve 24 numaralı parselin tevhit işlemi.
415 291 26.10.2020 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2166 ada 3, 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
416 292 26.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
417 293 26.10.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 191 ada 55, 56, 59, 60, 61 numaralı parsellerin geçit hakkı işlemi.
418 294 26.10.2020 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 151 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
419 276 19.10.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ada 39 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 2.278,44 m2 hisse ile Mesut BİLGİN’ e ait Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ad 40 numaralı parselde bulunan 981,00 m2 ve 203 ada 45 numaralı parselde bulunan 1.537,65 m2 hissenin trampa edilmesi.
420 277 19.10.2020 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2010 ada 14 ile 17 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
421 278 19.10.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 1908 ada 21 numaralı parselin ifraz işlemi.
422 279 19.10.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 638 numaralı parselin ifraz işlemi.
423 280 19.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
424 281 19.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 217 ve 218 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
425 282 19.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1645 ada 3 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
426 283 19.10.2020 İlçemiz Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi tapunun 112 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
427 284 19.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 1019. Sokak No:24 adresinde ikamet eden Ayşe GEVHER`e hava ve çevre kirliliğine sebep verdiği gerekçesiyle uyarı yapılması.
428 270 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 302 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
429 271 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 120 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
430 272 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 230 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
431 273 14.10.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 201, 202 ve 203 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
432 274 14.10.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kazım DUMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
433 275 14.10.2020 İlçemiz Sarıdede Mahallesi Tapunun 857 ada 9 numaralı parsel üzerinde Süreyya TİRYAKİ tarafından yapılan izinsiz yapıya Belediyemiz Encümeni tarafından verilen 29.01.2018 tarih ve 41 numaralı cezanın iptali.
434 260 05.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 783 ada 5 numaralı parselin yol terki işlemi.
435 261 05.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 171 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
436 262 05.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1666 ada 5, 6 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
437 263 05.10.2020 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 128 ada 56 numaralı parselin ifraz işlemi.
438 264 05.10.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 366 numaralı parselin ifraz işlemi.
439 265 05.10.2020 İlçemiz Yarıca (Yeniköy) Mahallesi tapunun 496 (2249/4) numaralı parselin ifraz işlemi.
440 266 05.10.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1026 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Erhan ÇAKAR’ a satılması.
441 267 05.10.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 90 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mustafa BOĞA’ ya satılması.
442 268 05.10.2020 İlçemiz Martinler Mahallesi tapunun 261 numaralı parsel üzerinde Rasettin ÖZDEMİR tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 7.716,97 TL para cezası verilmesi.
443 269 05.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Aksoğanlar Pasajının ikinci katında Mehmet SARIÇAYIRLI tarafından geç saatte çalışma yapıldığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
444 252 28.09.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Hırdavat bölümünde bulunan Mehmet GÜLTEKİN adına tahsisli Pazar Tezgâhının Taner TEKİN’ e devir edilmesi.
445 253 28.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 162 ada 29, 30 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
446 254 28.09.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 320 ve 321 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
447 255 28.09.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesinde tapunun 1383 ada 16 numaralı parselin ifraz işlemi.
448 256 28.09.2020 İlçemiz Gündoğan Mahallesi tapunun 106 ada 5 numaralı parsel lehine, 106 ada 7 ve 27 numaralı parseller aleyhine geçit hakkı işlemi.
449 257 28.09.2020 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 900 ada 84 ve 85 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
450 258 28.09.2020 İlçemiz Çağlayan ve Başpınar Mahallelerinde 64 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
451 259 28.09.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi yardım talep edilmesi.
452 246 23.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 40 ada 121 numaralı parselde Hendek Orman İşletme Müdürlüğü tarafından muvakkat yapı yapılması.
453 247 23.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 556 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
454 248 23.09.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 26 numaralı parselin ifraz işlemi.
455 249 23.09.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 646 numaralı parselin ifraz işlemi.
456 250 23.09.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 110 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
457 251 23.09.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 150 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
458 243 14.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 204 numaralı parselin yol terki işlemi.
459 244 14.09.2020 Mülkiyeti Sür-Kar Fındık Gıda Nak. Pet. Tar. Ürn. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ ye ait olan Başpınar Mahallesi tapunun 488 ada 9 numaralı parsel üzerindeki arsada Hendek VT Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici yapı yapılması.
460 245 14.09.2020 İlçemiz Bıçkıatik Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
461 228 07.09.2020 Mülkiyeti Mustafa İSMAİL ve Zeki İSMAİL’ e ait olan Nüshetiye Mahallesi tapunun 1332 ada 4 numaralı parsel üzerindeki arsada Hamit İSMAİLOĞLU tarafından geçici yapı yapılması.
462 229 07.09.2020 İlçemiz Yeşilyurt kapalı pazar yerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
463 230 07.09.2020 İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 1565 numaralı 33.567,00 m2 parselinin 6.269,39 m2 kısmının Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmesi.
464 231 07.09.2020 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 128 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
465 232 07.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 757 ada 1, 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
466 233 07.09.2020 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 193 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
467 234 07.09.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 265 ada 39 numaralı parselin ifraz işlemi.
468 235 07.09.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 308 ada 11, 12 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
469 236 07.09.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 52 ada 40 numaralı parselin yol terki işlemi.
470 237 07.09.2020 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 116 ve 222 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
471 238 07.09.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 190 ada 2 numaralı parsellerin yol terki ve ifraz işlemleri.
472 239 07.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 144 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
473 240 07.09.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
474 241 07.09.2020 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
475 242 07.09.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 86 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen on adet aracın satış ihalelerinin yapılması.
476 224 31.08.2020 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 468 numaralı parselin ifraz işlemi.
477 225 31.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1241 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
478 226 31.08.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 135 ada 11 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
479 227 31.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan tapunun 190 ada 314, 15, 16, 17, 18, 19, 309, 319, 317, 314, 21, 108, 20 numaralı parsellerin parselasyon işleminin Belediyemizce yapılması.
480 218 21.08.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 97 numaralı parselin ifraz işlemi.
481 221 21.08.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 43 numaralı parselin ifraz işlemi.
482 207 17.08.2020 Mülkiyeti Birol YELTİK’ e ait olan İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 588 numaralı parseli üzerinde bulunan arsada Recep Önder YELTİK tarafından geçici yapı yapılması.
483 208 17.08.2020 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 146 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
484 209 17.08.2020 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 118 ada 13 numaralı parselin ifraz işlemi.
485 210 17.08.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 114 ada 4, 5 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
486 211 17.08.2020 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 189, 190 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
487 212 17.08.2020 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
488 213 17.08.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 151 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
489 214 17.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 110, 112 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
490 215 17.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 70 ada 12, 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemleri.
491 216 17.08.2020 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Servisi Birimi için gerekli olan Tahsilat Makbuzunun piyasada bastırılması.
492 199 11.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1087 ada 7 numaralı parselin yol terki işlemi.
493 200 11.08.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 231 ada 27, 28, 29 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
494 201 11.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 104 numaralı parselin yol terki işlemi.
495 202 11.08.2020 İlçemiz Punabey Mahallesi tapunun 1308, 1309 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
496 203 11.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1198 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
497 204 11.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1271 adanın kuzeyinde yer alan ve Hendek 1/1000 ölçekli revizyon imar planında park alanında kalan kadastral boşluğa 250 m2 muvakkat yapı izni verilmesi.
498 205 11.08.2020 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 488 ada 1 numaralı parsel üzerinde Yeni Mahalle Öğrencilere Yardım Derneği tarafından mevzuat hükümlerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 99.653,76 TL para cezası verilmesi.
499 206 11.08.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 51 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
500 195 04.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 184 ada 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
501 196 04.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 259, 260 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
502 197 04.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 743 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
503 198 04.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1164 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
504 193 27.07.2020 Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 8 ada 30 numaralı parselinde bulunan 384,00 m2 taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
505 194 27.07.2020 Mülkiyeti Sevdiye AYTAÇ’ a ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 737 ada 67 numaralı parselde Sevdiye AYTAÇ tarafından geçici yapı yapılması.
506 192 27.07.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 800 numaralı parselin ifraz işlemi.
507 184 20.07.2020 İlçemiz Bakacak Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
508 185 20.07.2020 İlçemiz Çobanyatak Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
509 186 20.07.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
510 187 20.07.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 102 ada 9, 10 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
511 188 20.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 170 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
512 189 20.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 206 numaralı parselin yol terki işlemi.
513 190 20.07.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 71 numaralı parselin ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
514 191 20.07.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 421/F adresinde bulunan ve Ümit BAŞKAN tarafından işletilen Nal Tesisleri Kıraathanesi unvanlı işyerinin açılış kapanış saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle 2.250,00 TL para cezası verilmesi.
515 169 16.07.2020 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 524 numaralı parsel üzerinde Necati OMURTAY tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 30.132,71 TL para cezası verilmesi.
516 170 16.07.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 104 numaralı parsel üzerinde Murat KARABAŞ tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 68.192,48 TL para cezası verilmesi.
517 171 16.07.2020 İlçemizde bulunan umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile kapalı kalma saatlerinin belirlenmesi.
518 172 16.07.2020 İlçemiz Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi No:88 adresinde yapılması Planlanan Alparslan TÜRKEŞ parkının işletme hakkının Belediyemiz iştiraki olan Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’ ne devredilmesi.
519 173 16.07.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 51 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
520 174 16.07.2020 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 3 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
521 175 16.07.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 401 numaralı parselin ifraz işlemi.
522 176 16.07.2020 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 386 numaralı parselin ifraz işlemi.
523 177 16.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 216 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
524 178 16.07.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 41 numaralı parselin ifraz işlemi.
525 179 16.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 653 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
526 180 16.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1689 ada 7 numaralı parselinde irtifak hakkı kurulması işlemi.
527 181 16.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Serhat ÇELİK adına tahsisli 2 adet Pazar Tezgâhının İlker ÇETİN’ e devir edilmesi.
528 182 16.07.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 18, 19 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
529 183 16.07.2020 İlçemiz Yukarıçalıca Mahallesi tapunun 1869 numaralı parselin mevzi imar planının iptaline istinaden Büyük Coşkunlar Proteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Oyuncak Pazarlama Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’ ye ait yapılar için düzenlenen belgelerin iptali.
530 162 07.07.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 127 numaralı parselin ifraz işlemi.
531 163 07.07.2020 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 231 numaralı parselin ifraz işlemi.
532 164 07.07.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 26 numaralı düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
533 165 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 232,00 TL para cezası verilmesi.
534 166 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 232,00 TL para cezası verilmesi.
535 167 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Demir ŞIKŞIK’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
536 168 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
537 154 02.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanı Cumhur Yüzlü Caddesi No:6F adresinde bulunan Ahmet ASLIBAY adına tahsisli işyerinin Murat TETİK’ e devir edilmesi.
538 155 02.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanı 1146. Sokak No:6A adresinde bulunan Mustafa ÜNAL adına tahsisli işyerinin Deniz SAKCİ’ ye devir edilmesi.
539 156 02.07.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Zeki CÖMERT Parkındaki yenileme çalışmaları sonrasında yapılan sosyal tesis ve kafeteryanın 5 (beş) yıl süre ile işletme hakkının Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’ ye yetki verilmesi.
540 157 02.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 44 numaralı parselin ifraz işlemi.
541 158 02.07.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 65 ve 397 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
542 159 02.07.2020 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 300 numaralı parselin ifraz işlemi.
543 160 02.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 675 ada 8 numaralı parsel üzerinde Ayk Kutlu Yapı tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 367.179,31 TL para cezası verilmesi.
544 161 02.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 691 ada 15 numaralı parsel üzerinde Ahmet ADANIR tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 39.573,24 TL para cezası verilmesi.
545 146 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada 45 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
546 147 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1070 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cemil ATIŞ ve Engin ATIŞ’ a satılması.
547 148 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1014 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mevlüt İÇYÜZ’ e satılması.
548 149 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 139 ada 10 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
549 150 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 18 numaralı parselin ifraz işlemi.
550 151 22.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 795 ada 10 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
551 152 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 179 ada 13, 14 ve 15 numaralı parsellerde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
552 153 22.06.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde bulunan Güner ÇOPAN’ a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
553 143 15.06.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 727 numaralı parselin ifraz işlemi.
554 144 15.06.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teşvik Belgesi alınması.
555 145 15.06.2020 İlçemiz Köprübaşı Mahallesi 3506. Sokak No:6 adresinde ikamet eden Nihat TOPÇU’ ya ait Ahırdan Hayvan gübre ve atıklarının çevreye düzensiz bir biçimde atıldığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler alınmadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
556 134 10.06.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 262 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
557 135 10.06.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 656 ve 657 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
558 136 10.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 282 ada 5 numaralı parselin yol terki işlemi.
559 137 10.06.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 112 ada 5, 6 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
560 138 10.06.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 37, 75 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
561 139 10.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1605 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Erol YILDIRIM’ a satılması.
562 140 10.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 771 ada 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
563 141 10.06.2020 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan çöp konteyneri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
564 142 10.06.2020 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama kamyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
565 124 13.05.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 771 ada 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
566 125 13.05.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 681 ada 1, 2 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
567 126 13.05.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
568 127 13.05.2020 : Mülkiyeti Fethi DAROL’ a ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 109 numaralı parselde Ercan ÖZAL tarafından geçici yapı yapılması.
569 128 13.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1218 ada 92 numaralı parsel üzerinde mülkiyet sahibi Gürsel Kardeşler Nak. Hay. Gıda Or. Ürn. Zir. Ürn. İth. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici yapı yapılması.
570 129 13.05.2020 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 192 ada 257 numaralı parsel üzerindeki kayıtlı taşınmazda Hanife Sevim TOK adına kayıtlı yapı ruhsatının iptali.
571 130 13.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi 3552 Sokakta Doğalgaz Boru Hattı yapımını üstelenen Selim Yıldırım İnş. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye çevre kirliğine neden olduğundan para cezası verilmesi.
572 131 13.05.2020 İlçemiz Akova Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
573 132 13.05.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
574 106 04.05.2020 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 84 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı yapı yapıldığı (yaklaşık 182,22 m2) tespit edildiğinden 32.728,04 TL para cezası verilmesi.
575 107 04.05.2020 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 84 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı yapı yapıldığı (yaklaşık 993,08m2) tespit edildiğinden 186.004,71 TL para cezası verilmesi.
576 108 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Gökhan KOÇ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
577 109 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Muhsin TURAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
578 110 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adem BOZBEY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
579 111 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin SARAL’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
580 112 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
581 113 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
582 114 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin ÇETİNOĞLU’ na 116,00 TL para cezası verilmesi.
583 115 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
584 116 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabettin ONBAŞIOĞLU’ na 116,00 TL para cezası verilmesi.
585 117 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Doğan ŞİMŞEK’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
586 118 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ender KAHRAMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
587 119 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
588 120 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
589 121 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin KORKMAZ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
590 122 04.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 56 numaralı parselin yol terki işlemi.
591 123 04.05.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1391 ada 15 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
592 105 20.04.2020 Mülkiyeti Mürsel DİKER’ e ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 107 numaralı parselde Mustafa Hulusi DİKER tarafından geçici yapı yapılması.
593 103 06.04.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 48 ada 37 numaralı parselin yol terki işlemi.
594 104 06.04.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 129 ada 45, 46, 47, 48, 49 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
595 93 23.03.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ayşe PEKTEMEK adına tahsisli pazar tezgâhının Ayşe ÇAP’ a devir edilmesi.
596 94 23.03.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
597 95 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1602 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
598 96 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 805 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
599 97 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1603 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
600 98 23.03.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 2196. Sokak No:9 adresinde ikamet eden Mehmet YAMAN’ a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
601 99 23.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 360 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
602 100 23.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 283 ada 16 numaralı parsel üzerinde “Afet Yönetim Merkezi” kullanımı için muvakkat yapı izni verilmesi.
603 101 23.03.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Tapunun 195 ada 14 numaralı parsel üzerinde Müzeyyen YİĞİT tarafından yapılan izinsiz yapıya Belediyemiz Encümeni tarafından verilen 22/10/2018 tarih ve 320 numaralı cezanın iptali.
604 102 23.03.2020 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
605 98 23.03.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 2196. Sokak No:9 adresinde ikamet eden Mehmet YAMAN’ a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
606 84 16.03.2020 Mülkiyeti Metin BÜĞÜR’ e ait olan Başpınar Mahallesi 1112 Sokak No:7/A/1 adresinde ve tapunun 137 ada 1 numaralı parselde Kadir KARADAĞ tarafından geçici yapı yapılması.
607 85 16.03.2020 : Mülkiyeti Abdullah ÇAKAN’ a ait olan Yeni Mahalle Abdurrahman GÜRSES Caddesi adresinde ve tapunun 1042 ada 3 numaralı parselde Mustafa SÜER tarafından geçici yapı yapılması.
608 86 16.03.2020 Mülkiyeti Osman KOÇAK’ a ait olan Kemaliye Mahallesi Alparslan TÜRKEŞ Caddesi adresinde ve tapunun 29 ada 30 numaralı parselde Hakan KOÇAK tarafından geçici yapı yapılması.
609 87 16.03.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 26 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
610 88 16.03.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 520 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
611 89 16.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 111 ada 270, 271, 272 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
612 90 16.03.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesinde tapunun 108 ada 17 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
613 91 16.03.2020 İlçemiz Akçayır Mahallesinde tapunun 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
614 92 16.03.2020 İlçemiz Akçayır Mahallesinde tapunun 120 numaralı parselin ifraz işlemi.
615 80 11.03.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
616 81 11.03.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 160 ada 10, 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
617 82 11.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 133 ada 9 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
618 83 11.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 828 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
619 73 02.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Osman ARMAĞAN’ a satılması.
620 74 02.03.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
621 75 02.03.2020 Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 8 ada 30 numaralı parselinde bulunan 384,00 m2 taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
622 76 02.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1040 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi.
623 77 02.03.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 102 ada 42 numaralı parselin ifraz işlemi.
624 78 02.03.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 200, 201 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
625 79 02.03.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1385 ada 1, 4 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
626 65 24.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ferhat UTMA adına tahsisli 2 adet pazar tezgâhının Ferhat KOCABAY’ a devir edilmesi.
627 66 24.02.2020 İlçemiz Yukarı Çarığıkuru Mahallesi tapunun 250 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
628 67 24.02.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 105 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
629 68 24.02.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 107 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
630 69 24.02.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1163 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
631 70 24.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 502 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
632 71 24.02.2020 Mülkiyeti Hanife Nezihe CERRAHOĞLU’ na ait olan Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi No:34/A adresinde ve tapunun 125 ada 36, 38 numaralı parseller üzerindeki arsada daha önceden yapılan geçici yapıların Murat KORKMAZ tarafından kullanımına izin verilmesi.
633 72 24.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 133 ada 14 ve 35 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
634 62 17.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ersin SOBACI adına tahsisli 2 adet pazar tezgâhının Kasım AYDEMİR’ e devir edilmesi.
635 63 17.02.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 176 ada 40 ve 41 numaralı parsellerin tevhit işlemi
636 64 17.02.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yarıca/Yeniköy Mahallesi tapunun 23, 369 ve 377 numaralı parsellerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/A maddesince yenileme çalışmaları kapsamında yol terki işleminin gerçekleşmesi için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’ na yetki verilmesi.
637 53 13.02.2020 Mülkiyeti Osman ŞAHİN’ e ait olan Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 120 numaralı parsel üzerindeki arsada bulunan yapı tadilat edilerek “Oto Lastik Satışı ve Tamiri” işinde kullanılmak üzere Samet YAN tarafından kullanımına izin verilmesi.
638 54 13.02.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 103 ada 31 numaralı parselin ifraz işlemi.
639 55 13.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1040 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi.
640 56 13.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 207 numaralı parselin yol terki işlemi.
641 57 13.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 104 ada 1 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
642 58 13.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 502 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
643 59 13.02.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1163 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
644 60 13.02.2020 Mülkiyeti Ömer DİKMEN’ e ait olan İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 1239 ada 3 numaralı parselde Umut PELİN tarafından geçici yapı yapılması.
645 61 13.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ahmet ATÇI adına tahsisli pazar tezgâhının Haluk BALDAN’ a devir edilmesi.
646 47 04.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 8 ada 85 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Fatma ONSEKİZOĞLU, Ferihan ONSEKİZOĞLU, Nihal KOÇ, Hayriye BIÇAK, Zuhal KAKİ, Meral YILDIZ, Ali DEMİRCİ, Hasan DEMİRCİ, Hüseyin DEMİRCİ, İbrahim DEMİRCİ VE Cevriye KARA’ ya satılması.
647 48 04.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Asiye SOFU’ ya satılması.
648 49 04.02.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 754 numaralı parselin ifraz işlemi.
649 50 04.02.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 410 numaralı parselin ifraz işlemi
650 51 04.02.2020 Belediyemiz mülkiyetindeki Yeşilyurt Mahallesinde bulunan iki adet işyeri ve Paşaköy Mahallesinde bulunan beş adet tarlanın kira ihalelerinin yapılması.
651 52 04.02.2020 Sosyal yaşam alanı, ulaşım ve bisiklet yolu yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
652 31 03.02.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
653 23 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Necati MERCAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
654 24 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
655 25 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Beşir KILIÇ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
656 26 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Cihan YILDIZ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
657 27 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adnan HOŞGÖR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
658 28 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
659 29 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ayşe PEKTEMEK’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
660 30 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferdi AÇAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
661 32 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Emin KUŞÇU’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
662 33 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ümran ŞIPKA’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
663 34 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURGUN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
664 35 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Zülküf ÇİFTÇİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
665 36 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Okan DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
666 37 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
667 38 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
668 39 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ersin SOBACI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
669 40 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
670 41 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Sinan YILMAZLAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
671 42 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Osman EFE’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
672 43 29.01.2020 İlçemizde bulunan umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile kapalı kalma saatlerinin belirlenmesi.
673 44 29.01.2020 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 339 ve 340 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
674 45 29.01.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
675 46 29.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 191 ada 44 numaralı parselin yol terki işlemi.
676 17 20.01.2020 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 183 numaralı parsel üzerinde Cemil YILMAZ tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 76.449,57 TL para cezası verilmesi.
677 18 20.01.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:40E adresinde bulunan Mustafa TÖREMİŞ' e tahsisli işyerinin Alican BAŞER' e devir edilmesi.
678 19 20.01.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 103 ada 5 ve 7 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
679 20 20.01.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesinde tapunun 1375 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
680 21 20.01.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
681 22 20.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1101 Sokak No:2/1 adresinde faaliyet gösteren Şükrü İSLAM tarafından işletilen Kardeşler İçkili Lokantası unvanlı işyerine açılış kapanış saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle 2.233,00 TL para cezası verilmesi.
682 3 14.01.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde Güner ÇOPAN tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 25.896,42 TL para cezası verilmesi.
683 4 14.01.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 618 numaralı parselin ifraz işlemi.
684 5 14.01.2020 İlçemiz Çamlıca Yeşiller Mahallesinde tapunun 154 ada 16 ve 71 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
685 6 14.01.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 142 ada 9 ve 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
686 7 14.01.2020 İlçemiz Kemaliye Mahalle tapunun 27 ada 12 numaralı parselde Hüseyin YAZ tarafından geçici yapı yapılması.
687 8 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Aytekin DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
688 9 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
689 10 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
690 11 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
691 12 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rekibe AFACAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
692 13 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet AÇAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
693 14 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nedim MANTAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
694 15 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat PASPAL’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
695 16 14.01.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 1539 Sokak No:11 adresinde faaliyet gösteren Soft Plastik San. ve Tic. A.Ş.’ ye 392,00 TL para cezası verilmesi.
696 1 06.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 138 ada 41 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Adem KUŞÇUL’ a satılması.
697 2 06.01.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1002 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Naime DEMİREL’ e satılması.
698 376 31.12.2019 2019 Mali yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
699 362 30.12.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 898 ada 9 numaralı parsel üzerinde Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. tarafından ruhsatsız inşai faaliyet yapıldığı tespit edildiğinden 272.208,17 TL para cezası verilmesi.
700 363 30.12.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 72 ada 55 numaralı parsel üzerinde Uğur ŞAHİNOĞLU tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 36.312,35 TL para cezası verilmesi.
701 364 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1271 ada 1 numaralı parsel üzerinde İçözler Tarım ve Petrol Ürn. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan yapıda ruhsat eki mimari projesine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 73.653,70 TL para cezası verilmesi.
702 365 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 219 ada 1 numaralı parsel, 119 ada 14 numaralı parsel ve kadastral boşluğu kapsayan Zeki Cömert Parkı olarak kullanılan alanda 165 m²’lik geçici yapı izni verilmesi.
703 366 30.12.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryerinde satış yapan Uğur FINDIK’ a daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın itirazı.
704 367 30.12.2019 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 125 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
705 368 30.12.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 629 numaralı parselin ifraz işlemi.
706 369 30.12.2019 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 123 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
707 370 30.12.2019 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 156 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
708 371 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 191 ada 51 numaralı parselin yol terki işlemi.
709 372 30.12.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 573 numaralı parselin ifraz işlemi.
710 373 30.12.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 302, 308, 309 ve 334 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
711 374 30.12.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
712 375 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 283 ada 3 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
713 349 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 141 numaralı parsel üzerinde Aem Bacacı Kardeşler tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 10.677,11 TL para cezası verilmesi.
714 350 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 122 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Başar KOPUZ’ a satılması.
715 351 24.12.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1665 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mehmet YETİM’ e a satılması.
716 352 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada, 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
717 353 24.12.2019 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 169 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
718 354 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 171 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
719 355 24.12.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 116 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
720 356 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 142 ada 9 ve 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
721 357 24.12.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1001 ada 3 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
722 358 24.12.2019 İlçemiz Akova Mahallesinde tapunun 1317 ada, 60 numaralı parselin yol terki işlemleri.
723 359 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 153 ada 1 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
724 360 24.12.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
725 361 24.12.2019 İlçemiz Akçayır Mahallesinde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
726 338 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kasım AYDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
727 339 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
728 340 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat UTMA’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
729 341 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazif DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
730 342 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Zülküf ÇİFTÇİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
731 343 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Aytekin DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
732 344 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Mustafa TEKİN’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
733 345 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından İlhami SEÇKİN’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
734 346 16.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 122 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mehmet GÜMRÜKÇÜ` ye satılması.
735 347 16.12.2019 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 177 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
736 348 16.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi için yetki verilmesi.
737 330 09.12.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 1994 model Güreller marka Açık Kasa Yarı Römork’ un Trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
738 331 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 23 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Nurten BIÇAK` a satılması.
739 332 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 844 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Yunus KORKMAZ` a satılması.
740 333 09.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Hüseyin AKBAŞ adına tahsisli 4 adet pazar tezgâhının Enes YAZICI’ ya devir edilmesi.
741 334 09.12.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi adresinde bulunan Fatih KURKUT' a tahsisli işyerinin Zeycan KURKUT' a devri.
742 335 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 176 ada, 139 numaralı parselin yol terki işlemi.
743 336 09.12.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 9 numaralı parsel üzerinde Serkan ÇELİKHASI tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 45.490,75 TL para cezası verilmesi.
744 337 09.12.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryerinde satış yapan Ali Rıza KARA’ ya daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın itirazı.
745 327 02.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ekrem KÜNEY adına tahsisli pazar tezgâhının Mücahit GÖKDUMAN’ a devir edilmesi.
746 328 02.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Türkan ÇAPA adına tahsisli 3 adet pazar tezgâhının Sezai ÇAPA’ ya devir işlemi.
747 329 02.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada, 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
748 324 25.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çamlıca Mahallesi 188. Sokak No:10 D:3 adresindeki taşınmaz meskenin kira devir işlemi.
749 325 25.11.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 240 ada 18 numaralı parsel üzerinde Muhammet BİNGÖL tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 14.390,28 TL para cezası verilmesi.
750 326 25.11.2019 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 125 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
751 320 18.11.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 2011 model Efe marka Kapalı Kasa Yarı Römork’ un Trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
752 321 18.11.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 54 KE 293, 54 KD 674, 54 KE 166, 54 KA 060 tescil plakalı araçların trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
753 322 18.11.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi No:6/1 İç Kapı No:101 numaralı işyerinin kira devir işlemi.
754 323 18.11.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1001 ada 3 ve 11 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
755 314 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından İbrahim DÜNDAR’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
756 315 12.11.2019 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 11 numaralı parselin ifraz işlemi.
757 316 12.11.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin ifraz işlemi.
758 317 12.11.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 78 ada 23 ve 30 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
759 318 12.11.2019 İlçemiz Akova Mahallesinde tapunun 1317 ada, 60 numaralı parselin yol terki işlemleri.
760 319 12.11.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 153 ada 1 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
761 304 12.11.2019 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 111 ada 377 numaralı parselde Nevzat ÖĞREK tarafından geçici yapı yapılması.
762 305 12.11.2019 İlçemiz Gündoğan Mahallesinde bulunan Camii’nin döşemesi ve çatısının ömrünü tamamladığı görüldüğünden kereste ve lambri ihtiyacının karşılanması.
763 306 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Sinan TORUN’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
764 307 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Hakan ÇINAR’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
765 308 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Sezai ÇAPA’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
766 309 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Selami GEVREK’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
767 310 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Alahattin YAZICI’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
768 311 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Metin AKSOY’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
769 312 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Ali Rıza KARA’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
770 313 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Uğur FINDIK’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
771 246 04.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 163 numaralı parselde bulunan yapının abonelik işlemleri.
772 247 04.11.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Pazar tezgâhlarının devir işlemi.
773 248 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İrfan SOBACI’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
774 249 04.11.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryeri köylü pazarında satış yapan Ahmet Can TOPLU’ya daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın iptali.
775 250 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İrfan SOBACI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
776 251 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
777 252 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
778 253 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Sinan YILMAZLAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
779 254 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
780 255 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat UTMA’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
781 256 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
782 257 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabettin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
783 258 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ender KAHRAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
784 259 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa GÜLDÜ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
785 260 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
786 261 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
787 262 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Barış TOYGAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
788 263 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
789 264 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet ÖZTÜRK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
790 265 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ziyafettin UYANIK’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
791 266 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
792 267 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
793 268 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ali ÖZAYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
794 269 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Muharrem GÜLÇE’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
795 270 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
796 271 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nejdet SALIÇÖZ’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
797 272 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Süleyman ÇAMUR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
798 273 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Necati MERCAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
799 274 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
800 275 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
801 276 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kenan BALKIR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
802 277 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Alahattin YAZICI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
803 278 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Burhan TERZİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
804 279 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin İŞCEN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
805 280 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kazım DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
806 281 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
807 282 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İbrahim AKSOY’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
808 283 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
809 284 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat ŞAHİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
810 285 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
811 286 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabeddin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
812 287 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
813 288 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
814 289 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat PASPAL’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
815 290 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
816 291 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
817 292 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rüstem KARASAKAL’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
818 293 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Cihan ARŞ’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
819 294 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kemal ÇETİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
820 295 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hakan ÖNCÜ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
821 296 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet TAŞ’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
822 297 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Erol ÖZBAHÇELİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
823 298 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURSUN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
824 299 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
825 300 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
826 301 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kenan BALKIR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
827 302 04.11.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Mahmutbey Mahallesi 3504. Sokak No:128/A ve Mahmutbey Mahallesi 3504. Sokak No:130/A adresindeki iş yerlerinin kira ihalesi.
828 303 04.11.2019 Belediyemiz mülkiyetindeki Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 15 adet işyerinin kira ihalelerinin yapılması.
829 245 28.10.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 363 numaralı parselin ifraz işlemi.
830 241 21.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 1277 ada 11 numaralı parselde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı.
831 242 21.10.2019 Akyazı Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 54 H 3112 plakalı Otobüsün devir işlemlerini gerçekleştirmek üzere Serhat ÖZTÜRK 'ün görevlendirilmesi
832 243 21.10.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 464 numaralı parselin ifraz işlemi.
833 244 21.10.2019 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 138 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
834 233 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İlknur TURAN` a satılması.
835 234 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Neslihan SARI `ya satılması.
836 235 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Abdullah SARI `ya satılması.
837 236 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Habibe SARI `ya satılması.
838 237 14.10.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezinde bulunan Hocalar Gıda ve Temizlik Mad. Hayv. San. Tic. LTD. ŞTİ.' ne tahsisli işyerlerinin Bülent DEĞİRMENCİ 'ye devri.
839 238 14.10.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 777 numaralı parselin ifraz işlemi.
840 239 14.10.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 167 numaralı parselin ifraz işlemi.
841 240 14.10.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 214 ada 11 numaralı parsel lehine, Kazımiye Mahallesi 214 ada 9 numaralı parsel aleyhine irtifak (Geçit) hakkı kurulması.
842 227 07.10.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 163 ada 20 numaralı parselde Cemil ALKAN tarafından geçici yapı yapılması.
843 228 07.10.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 286 ada 7 numaralı parselde Turgut TORNUK’ a ait iş yerinin Zafer KALK’ a devredilmesi.
844 229 07.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 33 ada 85 numaralı parselde bulunan yapıya ait proje ve eklerine aykırı imalat işlemi.
845 230 07.10.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesinde tapunun 427, 556 ve 557 numaralı parseller için tevhit, ifraz ve irtifak (geçit) hakkının kurulması işlemi.
846 231 07.10.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde tapunun 4 ada, 15 numaralı parselin yol terki işlemi.
847 232 07.10.2019 Belediyemize ait 16/09/2019 tarih ve 11435 sayılı ihale onay belgesi ile kira ihalesi yapılmasına karar verilen gayrimenkuller için yapılan kira ihalesinin iptaline.
848 217 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1665 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Ahmet YETİM ve Melek ÖZKURT` a satılması.
849 218 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1633 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
850 219 30.09.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 127 numaralı parselin ifraz işlemi.
851 220 30.09.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 158 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
852 221 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 251 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
853 222 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1633 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
854 223 30.09.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Yeni Mahalle 2271 Sokak No:7 adresindeki iş yerinin kira ihalesi.
855 224 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Musa YILMAZ` a uyarı yapılması.
856 225 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Mahmut GÖKMEN ` e uyarı yapılması.
857 226 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Ahmet Can TOPLUYA `ya para cezası verilmesi.
858 208 23.09.2019 Belediyemiz tarafından 11/03/2019 tarihinde Kurtköy Mahallesi 113 ada 1 numaralı parselde bulunan işyerleri için yapılan kira ihalesinin iptaline.
859 209 23.09.2019 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 252 numaralı parselin ifraz işlemi.
860 210 23.09.2019 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 29 numaralı parselin ifraz işlemi.
861 211 23.09.2019 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 129 ada 85 numaralı parsel lehine, Şeyhler Mahallesi 129 ada 86 numaralı parsel aleyhine irtifak hakkı kurulmasına.
862 212 23.09.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde 61 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. Madde Uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
863 213 23.09.2019 İlçemiz Esentepe Mahallesinde tapunun 141 numaralı parselde Fatma KARPUZ’ a ait yapının yıkılması.
864 214 23.09.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parselde Lütfiye EMİR’ e ait yapının yıkılması.
865 215 23.09.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parselde Kıymet KIRVAL’ a ait yapının yıkılması.
866 216 23.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Belediye Otoparkında 121m² geçici yapı izni verilmesi.
867 203 16.09.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 360 numaralı parselin ifraz işlemi.
868 204 16.09.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 493 ada 18 ve 19 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
869 205 16.09.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 933 ada 39 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
870 206 16.09.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 67`numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
871 207 16.09.2019 Hendek Belediye Başkanlığı’nın 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ile ilgili Hendek Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
872 196 10.09.2019 İlçemiz Yeni Mahalle Abdurrahman Gürses Caddesi No: 42/B adresinde faaliyet gösteren Sait KARAGÖZ`e 320,00 TL para cezası verilmesi.
873 197 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi No:6/G numaralı işyerinin kira devir işlemi.
874 199 10.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1616 ada 1`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Gülsüm AKIN` a satılması.
875 200 10.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1664 ada 6`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Dilek ZEREN` e satılması.
876 198 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1022 ada 5`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Murteza İSKEFİYELİ` ye satılması.
877 201 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1054 ada 13`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cevdet ACET` e satılması.
878 202 10.09.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 933 ada 4 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
879 192 02.09.2019 İlçemiz Dereköy Mahallesinde tapunun 107 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
880 193 02.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 17, 18 ve 129`numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
881 194 02.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 34 ada 96 numaralı parselin yol terki işlemi.
882 195 02.09.2019 Hendek Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Hendek Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
883 186 29.08.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 138 ada da ekli durum haritası ve röleve ölçü krokisinde görülüğü üzere ihdas ve tevhit işlemleri.
884 187 29.08.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 691 ada 12 ve 13 numaralı parsellerin tevhit edilmesi.
885 188 29.08.2019 22/07/2019 tarih ve 158 numaralı Encümen kararının iptali.
886 189 29.08.2019 İlçemiz Yeşilköy (Cıpcıp) Mahallesi tapunun 181 numaralı parselin ifraz işlemi.
887 190 29.08.2019 2020 Mali Yılı gelir ve gider bütçelerinin 65.300.000,00-TL olarak karara bağlanması.
888 191 29.08.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 1664 ada 9 numaralı parselde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı.
889 176 20.08.2019 İlçemiz Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
890 177 20.08.2019 İlçemiz Kırktepe Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
891 178 20.08.2019 İlçemiz Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
892 179 20.08.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
893 180 20.08.2019 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
894 181 20.08.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 27 ve 254 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
895 182 20.08.2019 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 111 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
896 183 20.08.2019 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 266 numaralı parselin ifraz işlemi.
897 184 20.08.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 52 ada 39 numaralı parselin yol terki işlemi.
898 185 20.08.2019 Belediyemize ait olan ilçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselinde yapılacak inşaata proje sorumlulukları görevlendirilmesi.
899 159 29.07.2019 Belediyemize ait 7 adet aracın satış ihaleleri sonucu satılması ve iştirakçi çıkmayan araçların ise pazarlık usulüne çevrilmesi ve 15 gün içerisinde satılması.
900 160 29.07.2019 Belediyemize ait İlçemiz Puna Ortaköy Mahallesi tapunun 352`numaralı parselin satış ihalesi.
901 161 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1629 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İbrahim GÖZÜTOK` a satılması.
902 162 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1618 ada 8`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Gülser ALTUNTAŞ` a satılması.
903 163 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1660 ada 4`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Hamide BEDİR` e satılması.
904 164 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1663 ada 5`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Nahit KAYPAK` a satılması.
905 165 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1631 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cevdet UÇAR` a satılması.
906 166 29.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1146 Sokak (Ticaret Merkezi) No:6/C 1.Kat-105`numaralı adresinde bulunan işyerinin kira devir işlemi.
907 167 29.07.2019 İlçemiz Çamlıca Mahallesinde Özkan ÇAM`a ait işyerinin açılış kapanış saatlerine riayet edilmemesi.
908 168 29.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada da ekli durum ve röleve ölçü krokisinde görülüğü üzere ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
909 169 29.07.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 102 ada 3, 5, 20 ve 21 `numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
910 170 29.07.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 188 ada 26`numaralı parselin ifraz işlemi.
911 171 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 803 ada 1,2 ve 3`numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
912 172 29.07.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 86 ada 16 ve 17`numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
913 173 29.07.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1166 ada 3`numaralı parselin ifraz işlemi.
914 174 29.07.2019 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1320 ada 1`numaralı parselin ifraz işlemi.
915 175 29.07.2019 19/06/2017 tarih ve 186 ile 21/01/2019 tarih ve 19`numaralı Encümen kararlarının iptali ile Muammer KÜÇÜK`e 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden cezai işlem uygulanması.
916 153 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1592 ada 8`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Burak İrfan KARATAŞ’ a satılması işlemi.
917 154 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1667 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Meral ŞENLEN’ e satılması işlemi.
918 155 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 9`numaralı parsel üzerinde Mehmet DEMİRBAŞ ’tarafından geçici yapı yapılması.
919 156 22.07.2019 Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi tapunun 972 ada 16`numaralı parsel üzerinde PERİ SAKARYA İSKELE ve KALIP ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 68.073,11 TL para cezası verilmesi.
920 157 22.07.2019 01/06/2015 tarih ve 266 ile 15/06/2015 tarih ve 291`numaralı Encümen kararlarının iptali işlemi.
921 158 22.07.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 63 ve 67`numaralı parsellerin tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
922 126 16.07.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 635`numaralı parselin ifraz işlemi.
923 127 16.07.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 108 ada 12 ve 13`numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
924 128 16.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 113 ada 22`numaralı parsel üzerinde bulunan geçici yapının Semih ORUÇ `tarafından kullanılması.
925 129 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
926 130 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Enver SORGUT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
927 131 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İzzet BOZKURT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
928 132 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Selami GEVREK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
929 133 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Orhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
930 134 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
931 135 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
932 136 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsa TAMTÜRK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
933 137 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Osman EGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
934 138 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Recep ÇAY’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
935 139 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rekibe AFACAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
936 140 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
937 141 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
938 142 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bayram KOCAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
939 143 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bayram KOCAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
940 144 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
941 145 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nejdet ŞALIÇÖZ’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
942 146 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet ATÇI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
943 147 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ayhan MANTAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
944 148 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet ACAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
945 149 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURĞUN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
946 150 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
947 151 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nusret ÖZMEN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
948 152 16.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1045 ada 24`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Salihe OCAK’ a satılması işlemi.
949 122 08.07.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 255`numaralı parselin ifraz işlemi.
950 123 08.07.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 17`numaralı parselin ifraz işlemi.
951 124 08.07.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 110`numaralı parselin ifraz işlemi.
952 125 08.07.2019 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 178 ada 77`numaralı parselin ifraz işlemi.
953 117 01.07.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 343`numaralı parselin ifraz işlemi.
954 118 01.07.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 117 ada 1`numaralı parselin ifraz işlemi.
955 119 01.07.2019 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 189`numaralı parselin ifraz işlemi.
956 120 01.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 488 ada 18`numaralı parselde Feyman Nuri ÇÜRÜKSULU` tarafından geçici yapı yapılması.
957 121 01.07.2019 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 640 ve 641`numaralı parsellerin ifraz işlemleri.
958 115 17.06.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 95`numaralı parselin yol terki işlemi.
959 116 17.06.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Pazar tezgâhlarının devir işlemi.
960 110 10.06.2019 22/01/2018 tarih ve 39`numaralı Encümen kararının iptali.
961 111 10.06.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi A Blok No: 6/E (Ticaret Merkezi) adresinde bulunan işyerinin kira devri.
962 112 10.06.2019 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 141`numaraları parseli üzerinde Fatma KARPUZ tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 11.130,03 TL para cezası verilmesi.
963 113 10.06.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 nolu parsel üzerinde Kıymet KIRVAL tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 3.891,33 TL para cezası verilmesi.
964 114 10.06.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 nolu parsel üzerinde Lütfiye EMİR tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 1.621,39 TL para cezası verilmesi.
965 109 30.05.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kemaliye Mahallesindeki 6 adet işyeri, Mahmutbey Mahallesindeki 3 adet işyeri ve Hamitli Mahallesindeki işyerinin kira ihaleleri.
966 104 27.05.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 899 ada 5`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
967 105 27.05.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1378 ada 2`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
968 106 27.05.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 285`nolu parselin ifraz işlemi.
969 107 27.05.2019 İlçemiz Süleymaniye Mahallesi 47 ve 49`nolu parsellerin ifraz ve kamu yararına kamulaştırma işlemleri.
970 108 27.05.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Ahmet Can TOPLUYA `ya para cezası verilmesi.
971 100 20.05.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 54`nolu düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
972 101 20.05.2019 İlçemiz Yeni Mahalle`de tapunun 622 ada, 22`nolu parsel üzerinde Orhan ŞİŞMAN tarafından yapılacak olan 2 adet yapıya ait ruhsatların iptali.
973 102 20.05.2019 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 527`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
974 103 20.05.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi No: 2/D (Ticaret Merkezinde) adresinde bulunan işyerinin kira devri.
975 95 13.05.2019 İlçemiz genelinde bulunan umuma açık iş yerlerinin Ramazan ayı içerisinde gece kapanış saatlerinin belirlenmesi.
976 96 13.05.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1187. Sokak No :3 adresindeki iş yerinin kira ihalesi.
977 97 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 60 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. Madde Uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
978 98 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 714 ada 1 nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
979 99 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1063 ada 5, 6, 12 ve 13 nolu parsellerin tevhit ve yola terk işlemleri.
980 94 06.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1045 ada da belirtilen kısımda ihdas ve tevhit işlemi.
981 92 29.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 590 nolu parselin ifraz işlemi.
982 93 29.04.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 899 ada 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
983 86 22.04.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 90 nolu parselin ifraz işlemi.
984 87 22.04.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 116 ad a3 nolu parselin ifraz işlemi.
985 88 22.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 588 nolu parselin ifraz işlemi.
986 89 22.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 589 nolu parselin ifraz işlemi.
987 90 22.04.2019 İlçemiz Balıklıihsaniye Mahallesi tapunun 266 nolu parselin ifraz işlemi.
988 91 22.04.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 286 ada 7 nolu parsel üzerinde geçici yapı izni.
989 78 15.04.2019 Belediyemizi HİMPAŞ A.Ş.`de Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hızır Çağrı GÜNGÖR`ün temsil etmesi.
990 79 15.04.2019 Akova Mahallesi 1026 nolu parsel üzerindeki geçici yapının Melih KİRENCİGİL`tarafından kullanılması.
991 81 15.04.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 55 nolu düzenleme bölgesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması.
992 82 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemiz adına 1 adet çöp toplama aracı tedariki için yardım talep edilmesi.
993 83 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan katı ve sıvı atıklarının çevre kirliliğinin giderilmesi için nakdi yardım talep edilmesi.
994 84 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan 1 Adet Arazöz aracı temini için nakdi yardım talep edilmesi.
995 85 15.04.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi Ticaret Merkezinde bulunan işyerinin kira devri.
996 80 15.04.2019 İlçemiz Yenimahalle Mahalle 1241 ada ve 1 nolu parsel üzerinde HANELER İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 3 Bloktan oluşan yapılan yapılarda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 116.072,00 TL para cezası verilmesi.