Encümen Kararları

Sıra No Encümen Karar No Encümen Karar Tarihi Kararın Özü
1 164 29.03.2021 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 240 ve 241 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
2 165 29.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 82 ada 20 numaralı parselin yol terki işlemi.
3 166 29.03.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 147 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
4 167 29.03.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2150 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
5 168 29.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 529 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
6 169 29.03.2021 2.OSB Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma İşlemlerinde Uzlaştırma Komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonuna üye seçimi.
7 163 26.03.2021 Belediyemizin banka hesaplarının kamu yararına tahsis edilmesi hakkında.
8 158 22.03.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 102 numaralı parselin ifraz işlemi.
9 159 22.03.2021 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 456 numaralı parselin ifraz işlemi.
10 160 22.03.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2170 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
11 161 22.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 3 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 42,97 m² hissenin Rabia Zehra YILDIRIM’a satılması.
12 162 22.03.2021 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 240 ve 241 numaralı parselin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
13 128 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
14 129 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 8 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
15 130 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Bıçkıatik Mahallesi 102 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
16 131 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çayırbaşı Mahallesi 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
17 132 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çayırbaşı Mahallesi 367 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
18 133 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Dikmen Mahallesi 149 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
19 134 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Gündoğan Mahallesi 109 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
20 135 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Gündoğan Mahallesi 120 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
21 136 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Güney Mahallesi 119 ada 20 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
22 137 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile İkbaliye Mahallesi 426 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
23 138 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile İkbaliye Mahallesi 428 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
24 139 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çağlayan Mahallesi 935 ada 13 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
25 140 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Çağlayan Mahallesi 923 ada 35 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
26 141 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 411 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
27 142 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 478 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
28 143 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 136 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
29 144 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 137 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
30 145 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Şeyhler Mahallesi 163 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
31 146 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 479 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
32 147 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Soğuksu Mahallesi 467 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
33 148 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Göksu Mahallesi 103 ada 21 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
34 149 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Göksu Mahallesi 121 ada 13 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
35 150 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile Aksu Mahallesi 185 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
36 151 15.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 31 adet adet taşınmazın 22.02.2021 tarih ve 2021/5 sayılı ihale onay belgesi ile satış ihalelerinin yapılması
37 152 15.03.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 627 ve 1133 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
38 153 15.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 177 ada 10 numaralı parselin yol terki işlemi.
39 154 15.03.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 21 ada 15 numaralı parselin yol terki, ifraz, geçit hakkı işlemi.
40 155 15.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 67 ada 5 numaralı parselin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
41 156 15.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 54 numaralı parselin ifraz işlemi.
42 157 15.03.2021 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 578 numaralı parselin ifraz işlemi.
43 113 11.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hüseyin EGİN’e 252,00 TL para cezası verilmesi.
44 114 11.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 240 ada 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi
45 115 11.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 726 ada 283 numaralı parselin yol terki işlemi.
46 116 11.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1189 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
47 117 11.03.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 145 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
48 118 11.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 51 ve 52 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
49 119 11.03.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 103 numaralı parselin ifraz işlemi.
50 120 11.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait 42,97 m² hissenin Rabia Zehra YILDIRIM’a satılması.
51 121 11.03.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 103 ada 54 numaralı parselin yol terki işlemi.
52 122 11.03.2021 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 109 ada 69 numaralı parselin ifraz işlemi.
53 123 11.03.2021 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde bulunan Güner ÇOPAN’ a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
54 124 11.03.2021 Belediye Meclisimizin 03.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararına istinaden İlçemiz Karadere Mahallesi 101 ada 2 numaralı parselinde bulunan 413,86 m² taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
55 125 11.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 2 numaralı parselde kamulaştırma işlemi.
56 126 11.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabeddin ONBAŞIOĞLU’na 126,00 TL para cezası verilmesi.
57 127 11.03.2021 Belediyemiz ulaşım hizmetleri için A448201'den A498200 sayı aralığında 500 cilt bilet bastırılması.
58 91 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 12 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
59 92 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2189 ada 160 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
60 93 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2211 ada 28 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
61 94 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2213 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
62 95 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2217 ada 50 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
63 96 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2215 ada 9 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
64 97 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 191 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
65 98 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 56 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
66 99 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2189 ada 181 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
67 100 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2205 ada 8 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
68 101 01.03.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen A.Çalıca Mahallesi 2206 ada 37 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
69 102 01.03.2021 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 9 numaralı parsel üzerinde bulunan Serkan ÇELİKHASI’ na ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
70 103 01.03.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1190 ada 2 numaralı parsel üzerinde Yaşar AKBULUT tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 3.109,04 TL para cezası verilmesi.
71 104 01.03.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hüseyin EGİN’e 126,00 TL para cezası verilmesi.
72 105 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 59, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 108, 309, 317 ve 319 numaralı parsellerin ihdas, tevhit, yol terki ve ifraz işlemleri.
73 106 01.03.2021 İlçemiz A. Çarığıkuru Mahallesi tapunun 2300 ada 311 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
74 107 01.03.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 194 numaralı parselin ifraz işlemi.
75 108 01.03.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 117 ada 29 ve 30 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
76 109 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 696 ada 7 numaralı parselin yol terki işlemi.
77 110 01.03.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 794 ada 12, 13 ve 14 numaralı parsellerin tevhit, yol terki ve ifraz işlemi.
78 111 01.03.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 613 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
79 112 01.03.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1355 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
80 70 22.02.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2143 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
81 71 22.02.2021 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 104 ada 9 numaralı parselin yol terki işlemi.
82 72 22.02.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 45 numaralı parselin ifraz işlemi.
83 73 22.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 788 ada 6,7, ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi
84 74 22.02.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesinde 65 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
85 75 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 10 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
86 76 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2064 ada 41 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
87 77 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2079 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
88 78 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 18 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
89 79 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 16 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
90 80 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2084 ada 15 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
91 81 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2053 ada 28 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
92 82 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2054 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
93 83 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Y.Çalıca Mahallesi 2053 ada 164 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
94 84 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Çamlıca/Yeşiller Mahallesi 164 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
95 85 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 171 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
96 86 22.02.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Aksu Mahallesi 150 ada 21 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
97 87 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2214 Sokak No:18 adresinde ikamet eden Seyfettin ATIŞ’a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
98 88 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2216 Sokak No:16 adresinde yapılan denetimde Abbas ATIŞ’a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
99 89 22.02.2021 İlçemiz Yeni Mahalle 2087 Sokak No:8 adresinde faaliyet gösteren Soft Plastik San. ve Tic. A.Ş. unvanlı geri dönüşüm fabrikasının yükleme ve boşaltma işlemini fabrika dışındaki alanda yaptığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
100 90 22.02.2021 İlçemiz Sarıdede Mahalle Fatih Caddesi No:52 adresinde faaliyet gösteren Engin SEVER’in Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
101 68 22.02.2021 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 104 ada 390 numaralı parselin yol terki işlemi.
102 69 22.02.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesinde 13 ve 452 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
103 63 15.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içinde yer alan giyim-konfeksiyonun bulunduğu kısımda Gülcan İHTİYAR adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Suat ALIŞKAN ‘a devir edilmesi.
104 64 15.02.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 633 numaralı parselin ifraz işlemi.
105 65 15.02.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 387 ve 392 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi
106 66 15.02.2021 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 203 ada 30 numaralı parselin ifraz işlemi
107 67 15.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 95 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
108 52 10.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 715 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
109 53 10.02.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1380 ada 13 numaralı parselin yol terki işlemi
110 54 10.02.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 12,13,14 ve 15 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
111 55 10.02.2021 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 75 ada 14 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
112 56 10.02.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 143 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
113 57 10.02.2021 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 143 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
114 58 10.02.2021 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 23 numaralı parselin yol terki, ifraz, geçit hakkı işlemi.
115 59 10.02.2021 İlçemiz Yeniköy Mahallesi tapunun 2253 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
116 60 10.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanının içine yer alan köylü pazarının bulunduğu kısımda Mehmet KARATAŞ adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Müjgan ABAKA’ya devir edilmesi.
117 61 10.02.2021 Ufuk YEŞİLSANCAK ve Hüseyin Şenyiğit’in Zemin Etüd Komisyonu’nda görevlendirilmesi
118 62 10.02.2021 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 13 ve 452 numaralı parselin, parselasyon işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
119 45 01.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesinde tapunun 648 ve 677 adaların ortasında yer alan 5000 m2’lik yeşil alanda 200 m2 muvakkat yapı izni verilmesi.
120 46 01.02.2021 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 610 ve 611 nolu parsel lehine 617 nolu parsel aleyhine; 611 nolu parsel lehine, 610 nolu parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
121 47 01.02.2021 İlçemiz Karatoprak Mahallesi tapunun 101 ada 96 numaralı parselin ifraz işlemi
122 48 01.02.2021 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 630 numaralı parselin ifraz işlemi.
123 49 01.02.2021 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 572 numaralı parselin ifraz işlemi.
124 50 01.02.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 158 ada 28 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
125 51 01.02.2021 İlçemiz Dereköy Tepe Mahallesi No: 22 adresinde ikamet eden Muhammet ÇULHAOĞLU’nun Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 427,00 TL para cezası verilmesi.
126 25 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1153 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
127 26 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Tuzak Mahallesi 1299 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
128 27 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 118 ada 2 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
129 28 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 113 ada 3 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
130 29 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kızanlık Mahallesi 119 ada 4 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
131 30 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kazimiye Mahallesi 223 ada 1 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
132 31 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıyeni Mahallesi 109 ada 12 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
133 32 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıyeni Mahallesi 123 ada 26 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
134 33 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Kargalıhanbaba Mahallesi 1281 ada 25 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
135 34 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Karaçökek Mahallesi 493 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
136 35 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Akarca Mahallesi 101 ada 185 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
137 36 25.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 8 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
138 37 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri’nde bulunan Mehmet ARSLAN adına tahsisli 1 adet satış tezgahının Mehtap ACAR’a devir edilmesi.
139 38 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6U adresinde bulunan Zekiye MERİÇ adına tahsisli 1 adet işyerinin Hüseyin ÇOBAN’a devir edilmesi.
140 39 25.01.2021 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1334 ada 2 numaralı parselde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
141 40 25.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 24, 25 ve 26 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
142 41 25.01.2021 İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 109 ada 69 numaralı parselin ifraz işlemi.
143 42 25.01.2021 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2160 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
144 43 25.01.2021 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 117 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
145 44 25.01.2021 İlçemiz Çağlayan Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 927 ada 1 numaralı parsel üzerinde “Muhtarlık Binası” kullanımı için muvakkat yapı izni verilmesi.
146 15 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 234 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
147 16 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 258 numaralı parselin satış ihalelesinin yapılması.
148 17 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 301 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
149 18 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 309 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
150 19 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 312 parselin satış ihalesinin yapılması.
151 20 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay Sukenarı Mahallesi 0 ada 353 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
152 21 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sukenarı Mahallesi 0 ada 518 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
153 22 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen Sivritepe Mahallesi 104 ada 17 numaralı parselin satış ihalesinin yapılması.
154 23 18.01.2021 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 12 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
155 24 18.01.2021 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Berat AKGÜL’e 126,00 TL para cezası verilmesi
156 7 14.01.2021 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 46 numaralı parselin ifraz işlemi.
157 8 14.01.2021 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 610 nolu parsel lehine 617 nolu parsel aleyhine geçit hakkı işlemi.
158 9 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 212 numaralı parselin yol terki işlemi.
159 10 14.01.2021 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 624 numaralı parselin ifraz işlemi.
160 11 14.01.2021 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 1239 ada 3 numaralı parselde Umut PELİN’e ait iş yerinin Abdülkadir HAMURCİ ‘ye devredilmesi.
161 12 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 160 ada 20 numaralı parsel üzerinde Haneler İnşaat Yapı İth.İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 35.186.37 TL para cezası verilmesi.
162 13 14.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6G adresinde bulunan Safinaz GÖZYUMAN adına tahsisli 1 adet işyerinin Mustafa GÖZYUMAN’a devir edilmesi.
163 14 14.01.2021 İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi M. Fevzi Çakmak Caddesi No:40/C adresinde bulunan, Hasan PÜSKÜLLÜ adına kayıtlı işyerinin Fatih PÜSKÜLLÜ’ye devredilmesi.
164 1 04.01.2021 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 335 numaralı parsel üzerinde Nazım ALTINIŞIKOĞLU tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 83.582,02 TL para cezası verilmesi.
165 2 04.01.2021 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 280 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
166 3 04.01.2021 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 161 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
167 4 04.01.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi tapunun 147 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
168 5 04.01.2021 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 36 numaralı parselin ifraz işlemi.
169 6 04.01.2021 İlçemiz Hallaç Mahallesi tapunun 2298 ada 4 ile 7 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
170 364 31.12.2020 2020 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
171 365 31.12.2020 2020 Mali Yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
172 366 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
173 367 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi
174 368 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Demir ŞIKŞIK’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
175 369 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞBAKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
176 370 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa GÜLDÜ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
177 371 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
178 372 31.12.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e bir hafta süre ile kapatma cezası verilmesi.
179 359 28.12.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1479 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
180 362 28.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 591 numaralı parsel taşınmaz üzerinde bulunan Belediyemize ait 47,62 m2 hissenin Aslıbay İnşaat Ltd. Şti.’ ye satılması.
181 363 28.12.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1689 ada 2 numaralı parsel taşınmazın pazarlık usulü ihalesinin yapılması.
182 354 21.12.2020 İlçemiz Çağlayan ve Başpınar Mahallelerinde 64 numaralı düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
183 355 21.12.2020 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2206 ada 150 numaralı parselin ifraz işlemi.
184 356 21.12.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 48 numaralı parselin ifraz işlemi.
185 357 21.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 202 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Atabek Tüketim Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye satılması.
186 358 21.12.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 383 numaralı parselinde Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında Park Alanında kalan yeşil alana 16,60 m2 muvakkat yapı yapılması.
187 345 16.12.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kemaliye Mahallesi Cem Çerkezoğlu Caddesi No:4/D adresinde bulunan ve Ayhan ÖĞREK tarafından kiralanmış işyerinin Orhan ÖĞREK’ e devredilmesi.
188 346 16.12.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 360 ada 3 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 75,31 m2 hisse ile Kazım ÇELİKKALP’ e ait Başpınar Mahallesi tapunun 377 ada 1 numaralı parselde bulunan 89,11 m2 hissenin trampa edilmesi.
189 349 16.12.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 110 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
190 351 16.12.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 128 ada 3 ile 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
191 343 07.12.2020 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 9 numaralı parselin parselasyon işlemlerinin Belediyemizce yapılması.
192 344 07.12.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 21 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
193 334 30.11.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 899 ada 62 numaralı parsel üzerinde Meşale Grup Yapı Tic. A.Ş. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 16.736,97 TL para cezası verilmesi.
194 335 30.11.2020 Belediyemiz Sıfır Atık Toplama Merkezi Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
195 336 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Mehmet Kiraz Caddesi No:6R adresinde bulunan Sabahattin NALBANT adına tahsisli 1 adet işyerinin Zekiye MERİÇ’ e devir edilmesi.
196 337 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi Pazaryerinde sebze – meyve bölümünde bulunan Orhan DEMİRCİ adına tahsisli 2 adet satış tezgahının Serkan ÇAY’ a devir edilmesi.
197 338 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 138 numaralı parselin yol terki işlemi.
198 339 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 192 ada 166 numaralı parselin yol terki işlemi.
199 340 30.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 632 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri
200 341 30.11.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1377 ada 1 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
201 342 30.11.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 19 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
202 322 23.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 202 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İbrahim ATABEK’ e satılması.
203 323 23.11.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 625 numaralı parselin ifraz işlemi.
204 324 23.11.2020 İlçemiz Yarıca Mahallesi tapunun 2244 ada 15 numaralı parselin ifraz işlemi.
205 325 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 50 numaralı parselin yol terki işlemi.
206 326 23.11.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 867 ile 871 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
207 327 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 154 ve 155 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
208 328 23.11.2020 İlçemiz Sukenarı Mahallesi tapunun 939, 940 ve 941 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
209 329 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 812 ada 2 ile 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
210 330 23.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 18 ada 57 numaralı parselin yol terki işlemi.
211 331 23.11.2020 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 149 ada 81 numaralı parselin ifraz işlemi.
212 332 23.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yılmaz ÇAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
213 333 23.11.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 87 numaralı Meclis Kararı ile satışına onay verilen 20 adet taşınmazın satış ihalelerinin yapılması.
214 309 16.11.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 83 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Ferdane ÇAKIR’ a satılması.
215 310 16.11.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 215 numaralı parselin ifraz işlemi.
216 311 16.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 796 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
217 312 16.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 754 ada 1 ile 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
218 313 16.11.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 380 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
219 314 16.11.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 176 ada 47 ile 20 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
220 315 16.11.2020 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 464, 540, 541 ile 542 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
221 316 16.11.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 101 ada 9 numaralı parselin ifraz işlemi.
222 317 16.11.2020 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 111 ada 1 ile 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
223 318 16.11.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 32 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
224 319 16.11.2020 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 111 ada 2, 3, 4 ve 23 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
225 320 16.11.2020 İlçemiz Sofular Mahallesi tapunun 103 ada 23 ve 24 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
226 321 16.11.2020 Mülkiyeti Mehmet KANSIZ’ a ait olan Kurtköy Mahallesi tapunun 149 ada 1 numaralı parsel üzerindeki arsada Mehmet KANSIZ tarafından geçici yapı yapılması.
227 300 10.11.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 3528. ile 3529. Sokak arasında yer alan ve Hendek 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planında Park Alanında kalan 876 m2’ lik yeşil alana 78,32m2 muvakkat yapı yapılması.
228 301 10.11.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi No:6B, 6C, 6J ve 6K adreslerinde bulunan Acet Nakliye Gıda İnşaat Turizm Tar. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. adına tahsisli 4 adet işyerinin Sait KARAGÖZ’ e devir edilmesi.
229 303 10.11.2020 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2160 ada 5 numaralı parselin ifraz ve irtifak (geçit) hakkı işlemleri.
230 304 10.11.2020 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 126 numaralı parselin ifraz işlemi.
231 305 10.11.2020 İlçemiz Muradiye Mahallesi tapunun 82 numaralı parselin ifraz işlemi.
232 306 10.11.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 821 ada 4 ile 5 numaralı parsellerin yol terki, tevhit ve ifraz işlemi.
233 307 10.11.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 105 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
234 308 10.11.2020 İlçemiz Aşağıçalıca Mahallesi tapunun 2192 ada 11 ile 13 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
235 302 10.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet DEMİR’ e 392,00 TL para cezası verilmesi.
236 295 02.11.2020 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 132 numaralı parselin ifraz işlemi.
237 296 02.11.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 177 ada 10, 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
238 297 02.11.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 232 numaralı parselin ifraz işlemi.
239 298 02.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa ÇAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
240 299 02.11.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa SOBACI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
241 285 26.10.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 112 ada 3 numaralı parselin yol ve park terki işlemleri.
242 286 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 68 ada 31 numaralı parselin yol terki işlemi.
243 287 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1144 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
244 288 26.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1143 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
245 289 26.10.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 352 numaralı parselin ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
246 290 26.10.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 157 ada 5 ve 24 numaralı parselin tevhit işlemi.
247 291 26.10.2020 İlçemiz Uzuncaorman Mahallesi tapunun 2166 ada 3, 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
248 292 26.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 113 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
249 293 26.10.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 191 ada 55, 56, 59, 60, 61 numaralı parsellerin geçit hakkı işlemi.
250 294 26.10.2020 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 151 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
251 276 19.10.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ada 39 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 2.278,44 m2 hisse ile Mesut BİLGİN’ e ait Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ad 40 numaralı parselde bulunan 981,00 m2 ve 203 ada 45 numaralı parselde bulunan 1.537,65 m2 hissenin trampa edilmesi.
252 277 19.10.2020 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 2010 ada 14 ile 17 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
253 278 19.10.2020 İlçemiz Akpınar Mahallesi tapunun 1908 ada 21 numaralı parselin ifraz işlemi.
254 279 19.10.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 638 numaralı parselin ifraz işlemi.
255 280 19.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
256 281 19.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 217 ve 218 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
257 282 19.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1645 ada 3 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
258 283 19.10.2020 İlçemiz Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi tapunun 112 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
259 284 19.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 1019. Sokak No:24 adresinde ikamet eden Ayşe GEVHER`e hava ve çevre kirliliğine sebep verdiği gerekçesiyle uyarı yapılması.
260 270 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 302 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
261 271 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 120 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
262 272 14.10.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 230 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
263 273 14.10.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 201, 202 ve 203 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
264 274 14.10.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kazım DUMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
265 275 14.10.2020 İlçemiz Sarıdede Mahallesi Tapunun 857 ada 9 numaralı parsel üzerinde Süreyya TİRYAKİ tarafından yapılan izinsiz yapıya Belediyemiz Encümeni tarafından verilen 29.01.2018 tarih ve 41 numaralı cezanın iptali.
266 260 05.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 783 ada 5 numaralı parselin yol terki işlemi.
267 261 05.10.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 171 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
268 262 05.10.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1666 ada 5, 6 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
269 263 05.10.2020 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 128 ada 56 numaralı parselin ifraz işlemi.
270 264 05.10.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 366 numaralı parselin ifraz işlemi.
271 265 05.10.2020 İlçemiz Yarıca (Yeniköy) Mahallesi tapunun 496 (2249/4) numaralı parselin ifraz işlemi.
272 266 05.10.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1026 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Erhan ÇAKAR’ a satılması.
273 267 05.10.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 90 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mustafa BOĞA’ ya satılması.
274 268 05.10.2020 İlçemiz Martinler Mahallesi tapunun 261 numaralı parsel üzerinde Rasettin ÖZDEMİR tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 7.716,97 TL para cezası verilmesi.
275 269 05.10.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan Aksoğanlar Pasajının ikinci katında Mehmet SARIÇAYIRLI tarafından geç saatte çalışma yapıldığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
276 252 28.09.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri Hırdavat bölümünde bulunan Mehmet GÜLTEKİN adına tahsisli Pazar Tezgâhının Taner TEKİN’ e devir edilmesi.
277 253 28.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 162 ada 29, 30 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
278 254 28.09.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 320 ve 321 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
279 255 28.09.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesinde tapunun 1383 ada 16 numaralı parselin ifraz işlemi.
280 256 28.09.2020 İlçemiz Gündoğan Mahallesi tapunun 106 ada 5 numaralı parsel lehine, 106 ada 7 ve 27 numaralı parseller aleyhine geçit hakkı işlemi.
281 257 28.09.2020 İlçemiz Çağlayan Mahallesi tapunun 900 ada 84 ve 85 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
282 258 28.09.2020 İlçemiz Çağlayan ve Başpınar Mahallelerinde 64 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
283 259 28.09.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan nakdi yardım talep edilmesi.
284 246 23.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi 40 ada 121 numaralı parselde Hendek Orman İşletme Müdürlüğü tarafından muvakkat yapı yapılması.
285 247 23.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 556 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
286 248 23.09.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 26 numaralı parselin ifraz işlemi.
287 249 23.09.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 646 numaralı parselin ifraz işlemi.
288 250 23.09.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 110 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
289 251 23.09.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 150 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
290 243 14.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 204 numaralı parselin yol terki işlemi.
291 244 14.09.2020 Mülkiyeti Sür-Kar Fındık Gıda Nak. Pet. Tar. Ürn. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ ye ait olan Başpınar Mahallesi tapunun 488 ada 9 numaralı parsel üzerindeki arsada Hendek VT Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici yapı yapılması.
292 245 14.09.2020 İlçemiz Bıçkıatik Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
293 228 07.09.2020 Mülkiyeti Mustafa İSMAİL ve Zeki İSMAİL’ e ait olan Nüshetiye Mahallesi tapunun 1332 ada 4 numaralı parsel üzerindeki arsada Hamit İSMAİLOĞLU tarafından geçici yapı yapılması.
294 229 07.09.2020 İlçemiz Yeşilyurt kapalı pazar yerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
295 230 07.09.2020 İlçemiz Ortaköy Mahallesi tapunun 1565 numaralı 33.567,00 m2 parselinin 6.269,39 m2 kısmının Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmesi.
296 231 07.09.2020 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi tapunun 128 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
297 232 07.09.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 757 ada 1, 2 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
298 233 07.09.2020 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 193 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
299 234 07.09.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 265 ada 39 numaralı parselin ifraz işlemi.
300 235 07.09.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 308 ada 11, 12 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
301 236 07.09.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 52 ada 40 numaralı parselin yol terki işlemi.
302 237 07.09.2020 İlçemiz Cıpcıp Mahallesi tapunun 116 ve 222 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
303 238 07.09.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 190 ada 2 numaralı parsellerin yol terki ve ifraz işlemleri.
304 239 07.09.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 110 ada 144 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
305 240 07.09.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
306 241 07.09.2020 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
307 242 07.09.2020 Belediyemiz zimmetinde bulunan 05/08/2020 tarih ve 86 numaralı meclis kararı ile satışına onay verilen on adet aracın satış ihalelerinin yapılması.
308 224 31.08.2020 İlçemiz İkramiye Mahallesi tapunun 468 numaralı parselin ifraz işlemi.
309 225 31.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1241 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
310 226 31.08.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 135 ada 11 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
311 227 31.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan tapunun 190 ada 314, 15, 16, 17, 18, 19, 309, 319, 317, 314, 21, 108, 20 numaralı parsellerin parselasyon işleminin Belediyemizce yapılması.
312 218 21.08.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 97 numaralı parselin ifraz işlemi.
313 221 21.08.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 43 numaralı parselin ifraz işlemi.
314 207 17.08.2020 Mülkiyeti Birol YELTİK’ e ait olan İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 588 numaralı parseli üzerinde bulunan arsada Recep Önder YELTİK tarafından geçici yapı yapılması.
315 208 17.08.2020 İlçemiz Yeniyayla Mahallesi tapunun 146 ada 8 numaralı parselin ifraz işlemi.
316 209 17.08.2020 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 118 ada 13 numaralı parselin ifraz işlemi.
317 210 17.08.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 114 ada 4, 5 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
318 211 17.08.2020 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 189, 190 numaralı parsellerin tevhit ifraz işlemi.
319 212 17.08.2020 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
320 213 17.08.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 151 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemi.
321 214 17.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 110, 112 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
322 215 17.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 70 ada 12, 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemleri.
323 216 17.08.2020 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Servisi Birimi için gerekli olan Tahsilat Makbuzunun piyasada bastırılması.
324 199 11.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1087 ada 7 numaralı parselin yol terki işlemi.
325 200 11.08.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 231 ada 27, 28, 29 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
326 201 11.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 104 numaralı parselin yol terki işlemi.
327 202 11.08.2020 İlçemiz Punabey Mahallesi tapunun 1308, 1309 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
328 203 11.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1198 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
329 204 11.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1271 adanın kuzeyinde yer alan ve Hendek 1/1000 ölçekli revizyon imar planında park alanında kalan kadastral boşluğa 250 m2 muvakkat yapı izni verilmesi.
330 205 11.08.2020 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 488 ada 1 numaralı parsel üzerinde Yeni Mahalle Öğrencilere Yardım Derneği tarafından mevzuat hükümlerine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 99.653,76 TL para cezası verilmesi.
331 206 11.08.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 51 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
332 195 04.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 184 ada 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
333 196 04.08.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 259, 260 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
334 197 04.08.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 743 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
335 198 04.08.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1164 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
336 193 27.07.2020 Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 8 ada 30 numaralı parselinde bulunan 384,00 m2 taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
337 194 27.07.2020 Mülkiyeti Sevdiye AYTAÇ’ a ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 737 ada 67 numaralı parselde Sevdiye AYTAÇ tarafından geçici yapı yapılması.
338 192 27.07.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 800 numaralı parselin ifraz işlemi.
339 184 20.07.2020 İlçemiz Bakacak Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
340 185 20.07.2020 İlçemiz Çobanyatak Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
341 186 20.07.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
342 187 20.07.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 102 ada 9, 10 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
343 188 20.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 170 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
344 189 20.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 206 numaralı parselin yol terki işlemi.
345 190 20.07.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 71 numaralı parselin ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
346 191 20.07.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 421/F adresinde bulunan ve Ümit BAŞKAN tarafından işletilen Nal Tesisleri Kıraathanesi unvanlı işyerinin açılış kapanış saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle 2.250,00 TL para cezası verilmesi.
347 169 16.07.2020 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 524 numaralı parsel üzerinde Necati OMURTAY tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 30.132,71 TL para cezası verilmesi.
348 170 16.07.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 40 ada 104 numaralı parsel üzerinde Murat KARABAŞ tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 68.192,48 TL para cezası verilmesi.
349 171 16.07.2020 İlçemizde bulunan umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile kapalı kalma saatlerinin belirlenmesi.
350 172 16.07.2020 İlçemiz Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Caddesi No:88 adresinde yapılması Planlanan Alparslan TÜRKEŞ parkının işletme hakkının Belediyemiz iştiraki olan Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’ ne devredilmesi.
351 173 16.07.2020 İlçemiz Camili Mahallesi tapunun 188 ada 51 numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
352 174 16.07.2020 İlçemiz Sivritepe Mahallesi tapunun 118 ada 3 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
353 175 16.07.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 401 numaralı parselin ifraz işlemi.
354 176 16.07.2020 İlçemiz İkbaliye Mahallesi tapunun 386 numaralı parselin ifraz işlemi.
355 177 16.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 216 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
356 178 16.07.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 41 numaralı parselin ifraz işlemi.
357 179 16.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 653 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
358 180 16.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1689 ada 7 numaralı parselinde irtifak hakkı kurulması işlemi.
359 181 16.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Serhat ÇELİK adına tahsisli 2 adet Pazar Tezgâhının İlker ÇETİN’ e devir edilmesi.
360 182 16.07.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 22 ada 18, 19 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
361 183 16.07.2020 İlçemiz Yukarıçalıca Mahallesi tapunun 1869 numaralı parselin mevzi imar planının iptaline istinaden Büyük Coşkunlar Proteknik Kimya Sanayi Havai Fişek Oyuncak Pazarlama Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti’ ye ait yapılar için düzenlenen belgelerin iptali.
362 162 07.07.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 127 numaralı parselin ifraz işlemi.
363 163 07.07.2020 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 231 numaralı parselin ifraz işlemi.
364 164 07.07.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi 26 numaralı düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
365 165 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 232,00 TL para cezası verilmesi.
366 166 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 232,00 TL para cezası verilmesi.
367 167 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Demir ŞIKŞIK’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
368 168 07.07.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
369 154 02.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanı Cumhur Yüzlü Caddesi No:6F adresinde bulunan Ahmet ASLIBAY adına tahsisli işyerinin Murat TETİK’ e devir edilmesi.
370 155 02.07.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanı 1146. Sokak No:6A adresinde bulunan Mustafa ÜNAL adına tahsisli işyerinin Deniz SAKCİ’ ye devir edilmesi.
371 156 02.07.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Zeki CÖMERT Parkındaki yenileme çalışmaları sonrasında yapılan sosyal tesis ve kafeteryanın 5 (beş) yıl süre ile işletme hakkının Türkay Hendek Yatırım Planlama ve Hizmet AŞ.’ ye yetki verilmesi.
372 157 02.07.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 224 ada 44 numaralı parselin ifraz işlemi.
373 158 02.07.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 65 ve 397 numaralı parsellerin tevhit ile ifraz işlemi.
374 159 02.07.2020 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 300 numaralı parselin ifraz işlemi.
375 160 02.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 675 ada 8 numaralı parsel üzerinde Ayk Kutlu Yapı tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 367.179,31 TL para cezası verilmesi.
376 161 02.07.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 691 ada 15 numaralı parsel üzerinde Ahmet ADANIR tarafından yapılan yapının ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 39.573,24 TL para cezası verilmesi.
377 146 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada 45 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
378 147 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1070 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cemil ATIŞ ve Engin ATIŞ’ a satılması.
379 148 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1014 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mevlüt İÇYÜZ’ e satılması.
380 149 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 139 ada 10 numaralı parselin ihdas ve tevhit işlemleri.
381 150 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 18 numaralı parselin ifraz işlemi.
382 151 22.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 795 ada 10 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
383 152 22.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 179 ada 13, 14 ve 15 numaralı parsellerde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
384 153 22.06.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde bulunan Güner ÇOPAN’ a ait kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
385 143 15.06.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 727 numaralı parselin ifraz işlemi.
386 144 15.06.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teşvik Belgesi alınması.
387 145 15.06.2020 İlçemiz Köprübaşı Mahallesi 3506. Sokak No:6 adresinde ikamet eden Nihat TOPÇU’ ya ait Ahırdan Hayvan gübre ve atıklarının çevreye düzensiz bir biçimde atıldığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler alınmadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
388 134 10.06.2020 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 262 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
389 135 10.06.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 656 ve 657 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
390 136 10.06.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 282 ada 5 numaralı parselin yol terki işlemi.
391 137 10.06.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 112 ada 5, 6 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
392 138 10.06.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 105 ada 37, 75 numaralı parsellerin ihdas, tevhit ve yol terki işlemleri.
393 139 10.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1605 ada 11 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Erol YILDIRIM’ a satılması.
394 140 10.06.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 771 ada 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
395 141 10.06.2020 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan çöp konteyneri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
396 142 10.06.2020 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp toplama kamyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması.
397 124 13.05.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 771 ada 5, 6, 7, 8 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
398 125 13.05.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 681 ada 1, 2 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
399 126 13.05.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
400 127 13.05.2020 : Mülkiyeti Fethi DAROL’ a ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 109 numaralı parselde Ercan ÖZAL tarafından geçici yapı yapılması.
401 128 13.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 1218 ada 92 numaralı parsel üzerinde mülkiyet sahibi Gürsel Kardeşler Nak. Hay. Gıda Or. Ürn. Zir. Ürn. İth. İh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici yapı yapılması.
402 129 13.05.2020 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 192 ada 257 numaralı parsel üzerindeki kayıtlı taşınmazda Hanife Sevim TOK adına kayıtlı yapı ruhsatının iptali.
403 130 13.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi 3552 Sokakta Doğalgaz Boru Hattı yapımını üstelenen Selim Yıldırım İnş. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ye çevre kirliğine neden olduğundan para cezası verilmesi.
404 131 13.05.2020 İlçemiz Akova Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
405 132 13.05.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
406 106 04.05.2020 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 84 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı yapı yapıldığı (yaklaşık 182,22 m2) tespit edildiğinden 32.728,04 TL para cezası verilmesi.
407 107 04.05.2020 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 900 ada 84 numaralı parsel üzerinde Oba Makarnacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ruhsat ve eki projelerine aykırı yapı yapıldığı (yaklaşık 993,08m2) tespit edildiğinden 186.004,71 TL para cezası verilmesi.
408 108 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Gökhan KOÇ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
409 109 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Muhsin TURAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
410 110 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adem BOZBEY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
411 111 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin SARAL’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
412 112 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 232,00 TL para cezası verilmesi.
413 113 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
414 114 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin ÇETİNOĞLU’ na 116,00 TL para cezası verilmesi.
415 115 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
416 116 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabettin ONBAŞIOĞLU’ na 116,00 TL para cezası verilmesi.
417 117 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Doğan ŞİMŞEK’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
418 118 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ender KAHRAMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
419 119 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
420 120 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
421 121 04.05.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin KORKMAZ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
422 122 04.05.2020 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 56 numaralı parselin yol terki işlemi.
423 123 04.05.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1391 ada 15 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
424 105 20.04.2020 Mülkiyeti Mürsel DİKER’ e ait olan İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 190 ada 107 numaralı parselde Mustafa Hulusi DİKER tarafından geçici yapı yapılması.
425 103 06.04.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 48 ada 37 numaralı parselin yol terki işlemi.
426 104 06.04.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 129 ada 45, 46, 47, 48, 49 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
427 93 23.03.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ayşe PEKTEMEK adına tahsisli pazar tezgâhının Ayşe ÇAP’ a devir edilmesi.
428 94 23.03.2020 İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi tapunun 1296 ada 246, 247 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri için Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yetki verilmesi.
429 95 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1602 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
430 96 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 805 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
431 97 23.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1603 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
432 98 23.03.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 2196. Sokak No:9 adresinde ikamet eden Mehmet YAMAN’ a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
433 99 23.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 360 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
434 100 23.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 283 ada 16 numaralı parsel üzerinde “Afet Yönetim Merkezi” kullanımı için muvakkat yapı izni verilmesi.
435 101 23.03.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi Tapunun 195 ada 14 numaralı parsel üzerinde Müzeyyen YİĞİT tarafından yapılan izinsiz yapıya Belediyemiz Encümeni tarafından verilen 22/10/2018 tarih ve 320 numaralı cezanın iptali.
436 102 23.03.2020 Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülerek karara bağlanması.
437 98 23.03.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 2196. Sokak No:9 adresinde ikamet eden Mehmet YAMAN’ a Hayvan gübre ve atıklarını çevreye düzensiz bir biçimde attığı ve çevre temizliği ile ilgili önlemler almadığı gerekçesiyle 392,00 TL para cezası verilmesi.
438 84 16.03.2020 Mülkiyeti Metin BÜĞÜR’ e ait olan Başpınar Mahallesi 1112 Sokak No:7/A/1 adresinde ve tapunun 137 ada 1 numaralı parselde Kadir KARADAĞ tarafından geçici yapı yapılması.
439 85 16.03.2020 : Mülkiyeti Abdullah ÇAKAN’ a ait olan Yeni Mahalle Abdurrahman GÜRSES Caddesi adresinde ve tapunun 1042 ada 3 numaralı parselde Mustafa SÜER tarafından geçici yapı yapılması.
440 86 16.03.2020 Mülkiyeti Osman KOÇAK’ a ait olan Kemaliye Mahallesi Alparslan TÜRKEŞ Caddesi adresinde ve tapunun 29 ada 30 numaralı parselde Hakan KOÇAK tarafından geçici yapı yapılması.
441 87 16.03.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesinde 26 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. madde uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
442 88 16.03.2020 İlçemiz Beylice Mahallesi tapunun 520 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
443 89 16.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 111 ada 270, 271, 272 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
444 90 16.03.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesinde tapunun 108 ada 17 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemi.
445 91 16.03.2020 İlçemiz Akçayır Mahallesinde tapunun 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
446 92 16.03.2020 İlçemiz Akçayır Mahallesinde tapunun 120 numaralı parselin ifraz işlemi.
447 80 11.03.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
448 81 11.03.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 160 ada 10, 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
449 82 11.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 133 ada 9 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı alınması.
450 83 11.03.2020 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 828 ada 1 numaralı parsel üzerinde bulunan Metruk yapı ile ilgili yıkım kararı verilmesi.
451 73 02.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Osman ARMAĞAN’ a satılması.
452 74 02.03.2020 İlçemiz Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
453 75 02.03.2020 Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 19 sayılı kararına istinaden İlçemiz Mahmutbey Mahallesi 8 ada 30 numaralı parselinde bulunan 384,00 m2 taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması.
454 76 02.03.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1040 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi.
455 77 02.03.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 102 ada 42 numaralı parselin ifraz işlemi.
456 78 02.03.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 200, 201 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
457 79 02.03.2020 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1385 ada 1, 4 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemi.
458 65 24.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ferhat UTMA adına tahsisli 2 adet pazar tezgâhının Ferhat KOCABAY’ a devir edilmesi.
459 66 24.02.2020 İlçemiz Yukarı Çarığıkuru Mahallesi tapunun 250 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
460 67 24.02.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 105 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
461 68 24.02.2020 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 107 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
462 69 24.02.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1163 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
463 70 24.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 502 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
464 71 24.02.2020 Mülkiyeti Hanife Nezihe CERRAHOĞLU’ na ait olan Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi No:34/A adresinde ve tapunun 125 ada 36, 38 numaralı parseller üzerindeki arsada daha önceden yapılan geçici yapıların Murat KORKMAZ tarafından kullanımına izin verilmesi.
465 72 24.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 133 ada 14 ve 35 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
466 62 17.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ersin SOBACI adına tahsisli 2 adet pazar tezgâhının Kasım AYDEMİR’ e devir edilmesi.
467 63 17.02.2020 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 176 ada 40 ve 41 numaralı parsellerin tevhit işlemi
468 64 17.02.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yarıca/Yeniköy Mahallesi tapunun 23, 369 ve 377 numaralı parsellerinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/A maddesince yenileme çalışmaları kapsamında yol terki işleminin gerçekleşmesi için Belediye Başkanı Turgut BABAOĞLU’ na yetki verilmesi.
469 53 13.02.2020 Mülkiyeti Osman ŞAHİN’ e ait olan Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 120 numaralı parsel üzerindeki arsada bulunan yapı tadilat edilerek “Oto Lastik Satışı ve Tamiri” işinde kullanılmak üzere Samet YAN tarafından kullanımına izin verilmesi.
470 54 13.02.2020 İlçemiz Sarıyer Mahallesi tapunun 103 ada 31 numaralı parselin ifraz işlemi.
471 55 13.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1040 ada 3 numaralı parselin yol terki işlemi.
472 56 13.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 207 numaralı parselin yol terki işlemi.
473 57 13.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 104 ada 1 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
474 58 13.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 502 ada 7, 8 ve 9 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
475 59 13.02.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1163 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
476 60 13.02.2020 Mülkiyeti Ömer DİKMEN’ e ait olan İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 1239 ada 3 numaralı parselde Umut PELİN tarafından geçici yapı yapılması.
477 61 13.02.2020 Belediyemize ait Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ahmet ATÇI adına tahsisli pazar tezgâhının Haluk BALDAN’ a devir edilmesi.
478 47 04.02.2020 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 8 ada 85 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Fatma ONSEKİZOĞLU, Ferihan ONSEKİZOĞLU, Nihal KOÇ, Hayriye BIÇAK, Zuhal KAKİ, Meral YILDIZ, Ali DEMİRCİ, Hasan DEMİRCİ, Hüseyin DEMİRCİ, İbrahim DEMİRCİ VE Cevriye KARA’ ya satılması.
479 48 04.02.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 845 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Asiye SOFU’ ya satılması.
480 49 04.02.2020 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 754 numaralı parselin ifraz işlemi.
481 50 04.02.2020 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 410 numaralı parselin ifraz işlemi
482 51 04.02.2020 Belediyemiz mülkiyetindeki Yeşilyurt Mahallesinde bulunan iki adet işyeri ve Paşaköy Mahallesinde bulunan beş adet tarlanın kira ihalelerinin yapılması.
483 52 04.02.2020 Sosyal yaşam alanı, ulaşım ve bisiklet yolu yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe sağlanması.
484 31 03.02.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
485 23 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Necati MERCAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
486 24 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
487 25 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Beşir KILIÇ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
488 26 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Cihan YILDIZ’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
489 27 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Adnan HOŞGÖR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
490 28 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
491 29 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ayşe PEKTEMEK’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
492 30 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferdi AÇAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
493 32 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Emin KUŞÇU’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
494 33 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ümran ŞIPKA’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
495 34 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURGUN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
496 35 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Zülküf ÇİFTÇİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
497 36 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Okan DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
498 37 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
499 38 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
500 39 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ersin SOBACI’ ya 116,00 TL para cezası verilmesi.
501 40 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
502 41 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Sinan YILMAZLAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
503 42 29.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Osman EFE’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
504 43 29.01.2020 İlçemizde bulunan umuma açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile kapalı kalma saatlerinin belirlenmesi.
505 44 29.01.2020 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 339 ve 340 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
506 45 29.01.2020 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 203 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
507 46 29.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 191 ada 44 numaralı parselin yol terki işlemi.
508 17 20.01.2020 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1317 ada 183 numaralı parsel üzerinde Cemil YILMAZ tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 76.449,57 TL para cezası verilmesi.
509 18 20.01.2020 İlçemiz Kurtköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:40E adresinde bulunan Mustafa TÖREMİŞ' e tahsisli işyerinin Alican BAŞER' e devir edilmesi.
510 19 20.01.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 103 ada 5 ve 7 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
511 20 20.01.2020 İlçemiz Servetiye Mahallesinde tapunun 1375 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
512 21 20.01.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 183 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
513 22 20.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1101 Sokak No:2/1 adresinde faaliyet gösteren Şükrü İSLAM tarafından işletilen Kardeşler İçkili Lokantası unvanlı işyerine açılış kapanış saatlerine riayet etmediği gerekçesiyle 2.233,00 TL para cezası verilmesi.
514 3 14.01.2020 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 50 numaralı parsel üzerinde Güner ÇOPAN tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 25.896,42 TL para cezası verilmesi.
515 4 14.01.2020 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 618 numaralı parselin ifraz işlemi.
516 5 14.01.2020 İlçemiz Çamlıca Yeşiller Mahallesinde tapunun 154 ada 16 ve 71 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve yol terki işlemi.
517 6 14.01.2020 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 142 ada 9 ve 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
518 7 14.01.2020 İlçemiz Kemaliye Mahalle tapunun 27 ada 12 numaralı parselde Hüseyin YAZ tarafından geçici yapı yapılması.
519 8 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Aytekin DEMİRCİ’ ye 116,00 TL para cezası verilmesi.
520 9 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 116,00 TL para cezası verilmesi.
521 10 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat KOCABAY’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
522 11 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
523 12 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rekibe AFACAN’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
524 13 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet AÇAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
525 14 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nedim MANTAR’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
526 15 14.01.2020 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat PASPAL’ a 116,00 TL para cezası verilmesi.
527 16 14.01.2020 İlçemiz Yeni Mahalle 1539 Sokak No:11 adresinde faaliyet gösteren Soft Plastik San. ve Tic. A.Ş.’ ye 392,00 TL para cezası verilmesi.
528 1 06.01.2020 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 138 ada 41 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Adem KUŞÇUL’ a satılması.
529 2 06.01.2020 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1002 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Naime DEMİREL’ e satılması.
530 376 31.12.2019 2019 Mali yılı tahsisat nakillerinin yapılması.
531 362 30.12.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 898 ada 9 numaralı parsel üzerinde Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. tarafından ruhsatsız inşai faaliyet yapıldığı tespit edildiğinden 272.208,17 TL para cezası verilmesi.
532 363 30.12.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 72 ada 55 numaralı parsel üzerinde Uğur ŞAHİNOĞLU tarafından ruhsatsız ve denetimsiz yapı yapıldığı tespit edildiğinden 36.312,35 TL para cezası verilmesi.
533 364 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1271 ada 1 numaralı parsel üzerinde İçözler Tarım ve Petrol Ürn. Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan yapıda ruhsat eki mimari projesine aykırı imalat yapıldığı tespit edildiğinden 73.653,70 TL para cezası verilmesi.
534 365 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 219 ada 1 numaralı parsel, 119 ada 14 numaralı parsel ve kadastral boşluğu kapsayan Zeki Cömert Parkı olarak kullanılan alanda 165 m²’lik geçici yapı izni verilmesi.
535 366 30.12.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryerinde satış yapan Uğur FINDIK’ a daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın itirazı.
536 367 30.12.2019 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 125 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
537 368 30.12.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 629 numaralı parselin ifraz işlemi.
538 369 30.12.2019 İlçemiz Çakallık Mahallesi tapunun 123 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
539 370 30.12.2019 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 156 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
540 371 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 191 ada 51 numaralı parselin yol terki işlemi.
541 372 30.12.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 573 numaralı parselin ifraz işlemi.
542 373 30.12.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 302, 308, 309 ve 334 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
543 374 30.12.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
544 375 30.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 283 ada 3 numaralı parselin ifraz ve yol terki işlemleri.
545 349 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 166 ada 141 numaralı parsel üzerinde Aem Bacacı Kardeşler tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 10.677,11 TL para cezası verilmesi.
546 350 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 122 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Başar KOPUZ’ a satılması.
547 351 24.12.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1665 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mehmet YETİM’ e a satılması.
548 352 24.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada, 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
549 353 24.12.2019 İlçemiz Kazimiye Mahallesi tapunun 169 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
550 354 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 171 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
551 355 24.12.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 116 ada 5 numaralı parselin ifraz işlemi.
552 356 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 142 ada 9 ve 16 numaralı parsellerin tevhit, ifraz ve geçit hakkı işlemleri.
553 357 24.12.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1001 ada 3 ve 11 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
554 358 24.12.2019 İlçemiz Akova Mahallesinde tapunun 1317 ada, 60 numaralı parselin yol terki işlemleri.
555 359 24.12.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 153 ada 1 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
556 360 24.12.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
557 361 24.12.2019 İlçemiz Akçayır Mahallesinde kamu yararına kamulaştırma işlemi.
558 338 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kasım AYDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
559 339 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şehabettin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
560 340 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat UTMA’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
561 341 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazif DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
562 342 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Zülküf ÇİFTÇİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
563 343 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Aytekin DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
564 344 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Mustafa TEKİN’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
565 345 16.12.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından İlhami SEÇKİN’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
566 346 16.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 112 ada 122 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Mehmet GÜMRÜKÇÜ` ye satılması.
567 347 16.12.2019 İlçemiz Hacıkışla Mahallesi tapunun 177 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
568 348 16.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi için yetki verilmesi.
569 330 09.12.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 1994 model Güreller marka Açık Kasa Yarı Römork’ un Trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
570 331 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada 23 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Nurten BIÇAK` a satılması.
571 332 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 844 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Yunus KORKMAZ` a satılması.
572 333 09.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Hüseyin AKBAŞ adına tahsisli 4 adet pazar tezgâhının Enes YAZICI’ ya devir edilmesi.
573 334 09.12.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi adresinde bulunan Fatih KURKUT' a tahsisli işyerinin Zeycan KURKUT' a devri.
574 335 09.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 176 ada, 139 numaralı parselin yol terki işlemi.
575 336 09.12.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 9 numaralı parsel üzerinde Serkan ÇELİKHASI tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 45.490,75 TL para cezası verilmesi.
576 337 09.12.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryerinde satış yapan Ali Rıza KARA’ ya daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın itirazı.
577 327 02.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Ekrem KÜNEY adına tahsisli pazar tezgâhının Mücahit GÖKDUMAN’ a devir edilmesi.
578 328 02.12.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Türkan ÇAPA adına tahsisli 3 adet pazar tezgâhının Sezai ÇAPA’ ya devir işlemi.
579 329 02.12.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 178 ada, 2 numaralı parselin yol terki işlemi.
580 324 25.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çamlıca Mahallesi 188. Sokak No:10 D:3 adresindeki taşınmaz meskenin kira devir işlemi.
581 325 25.11.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 240 ada 18 numaralı parsel üzerinde Muhammet BİNGÖL tarafından yapılan yapıda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 14.390,28 TL para cezası verilmesi.
582 326 25.11.2019 İlçemiz Dikmen Mahallesi tapunun 125 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
583 320 18.11.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 2011 model Efe marka Kapalı Kasa Yarı Römork’ un Trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
584 321 18.11.2019 Belediyemize ait olup kullanılmayan 54 KE 293, 54 KD 674, 54 KE 166, 54 KA 060 tescil plakalı araçların trafikten çekilme işlemlerini yerine getirmek üzere Semra BAŞKARA’ nın görevlendirilmesi.
585 322 18.11.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi No:6/1 İç Kapı No:101 numaralı işyerinin kira devir işlemi.
586 323 18.11.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1001 ada 3 ve 11 numaralı parselin tevhit ve ifraz işlemi.
587 314 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından İbrahim DÜNDAR’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
588 315 12.11.2019 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 11 numaralı parselin ifraz işlemi.
589 316 12.11.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1381 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin ifraz işlemi.
590 317 12.11.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 78 ada 23 ve 30 numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
591 318 12.11.2019 İlçemiz Akova Mahallesinde tapunun 1317 ada, 60 numaralı parselin yol terki işlemleri.
592 319 12.11.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 153 ada 1 ve 4 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
593 304 12.11.2019 İlçemiz Yeni Mahalle tapunun 111 ada 377 numaralı parselde Nevzat ÖĞREK tarafından geçici yapı yapılması.
594 305 12.11.2019 İlçemiz Gündoğan Mahallesinde bulunan Camii’nin döşemesi ve çatısının ömrünü tamamladığı görüldüğünden kereste ve lambri ihtiyacının karşılanması.
595 306 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Sinan TORUN’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
596 307 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Hakan ÇINAR’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
597 308 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Sezai ÇAPA’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
598 309 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Selami GEVREK’ e 320,00 TL para cezası verilmesi.
599 310 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Alahattin YAZICI’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
600 311 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Metin AKSOY’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
601 312 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Ali Rıza KARA’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
602 313 12.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren pazarcı esnaflarından Uğur FINDIK’ a 320,00 TL para cezası verilmesi.
603 246 04.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 163 numaralı parselde bulunan yapının abonelik işlemleri.
604 247 04.11.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Pazar tezgâhlarının devir işlemi.
605 248 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İrfan SOBACI’ ya 320,00 TL para cezası verilmesi.
606 249 04.11.2019 İlçemiz Ticaret Merkezi pazaryeri köylü pazarında satış yapan Ahmet Can TOPLU’ya daha önceden encümen kararı ile verilen cezanın iptali.
607 250 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İrfan SOBACI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
608 251 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Fahrettin SAKÇI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
609 252 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
610 253 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Sinan YILMAZLAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
611 254 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
612 255 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ferhat UTMA’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
613 256 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
614 257 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabettin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
615 258 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ender KAHRAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
616 259 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mustafa GÜLDÜ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
617 260 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
618 261 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
619 262 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Barış TOYGAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
620 263 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
621 264 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet ÖZTÜRK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
622 265 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ziyafettin UYANIK’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
623 266 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Abdullah DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
624 267 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
625 268 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ali ÖZAYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
626 269 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Muharrem GÜLÇE’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
627 270 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
628 271 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nejdet SALIÇÖZ’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
629 272 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Süleyman ÇAMUR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
630 273 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Necati MERCAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
631 274 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
632 275 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
633 276 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kenan BALKIR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
634 277 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Alahattin YAZICI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
635 278 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Burhan TERZİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
636 279 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Metin İŞCEN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
637 280 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kazım DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
638 281 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet DUMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
639 282 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İbrahim AKSOY’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
640 283 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
641 284 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat ŞAHİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
642 285 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İlhami SEÇKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
643 286 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şahabeddin ONBAŞIOĞLU’ na 95,00 TL para cezası verilmesi.
644 287 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mecit EĞİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
645 288 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Yasin AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
646 289 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Murat PASPAL’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
647 290 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
648 291 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Seda TEKİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
649 292 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rüstem KARASAKAL’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
650 293 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Cihan ARŞ’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
651 294 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kemal ÇETİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
652 295 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Hakan ÖNCÜ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
653 296 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Mehmet TAŞ’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
654 297 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Erol ÖZBAHÇELİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
655 298 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURSUN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
656 299 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
657 300 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Feyzi ÖZDEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
658 301 04.11.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Kenan BALKIR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
659 302 04.11.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Mahmutbey Mahallesi 3504. Sokak No:128/A ve Mahmutbey Mahallesi 3504. Sokak No:130/A adresindeki iş yerlerinin kira ihalesi.
660 303 04.11.2019 Belediyemiz mülkiyetindeki Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 15 adet işyerinin kira ihalelerinin yapılması.
661 245 28.10.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 363 numaralı parselin ifraz işlemi.
662 241 21.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 1277 ada 11 numaralı parselde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı.
663 242 21.10.2019 Akyazı Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 54 H 3112 plakalı Otobüsün devir işlemlerini gerçekleştirmek üzere Serhat ÖZTÜRK 'ün görevlendirilmesi
664 243 21.10.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 464 numaralı parselin ifraz işlemi.
665 244 21.10.2019 İlçemiz Aktefek Mahallesi tapunun 138 ada 12 numaralı parselin ifraz işlemi.
666 233 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 7 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İlknur TURAN` a satılması.
667 234 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 6 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Neslihan SARI `ya satılması.
668 235 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 5 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Abdullah SARI `ya satılması.
669 236 14.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1650 ada 4 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Habibe SARI `ya satılması.
670 237 14.10.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Ticaret Merkezinde bulunan Hocalar Gıda ve Temizlik Mad. Hayv. San. Tic. LTD. ŞTİ.' ne tahsisli işyerlerinin Bülent DEĞİRMENCİ 'ye devri.
671 238 14.10.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 777 numaralı parselin ifraz işlemi.
672 239 14.10.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 167 numaralı parselin ifraz işlemi.
673 240 14.10.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 214 ada 11 numaralı parsel lehine, Kazımiye Mahallesi 214 ada 9 numaralı parsel aleyhine irtifak (Geçit) hakkı kurulması.
674 227 07.10.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 163 ada 20 numaralı parselde Cemil ALKAN tarafından geçici yapı yapılması.
675 228 07.10.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 286 ada 7 numaralı parselde Turgut TORNUK’ a ait iş yerinin Zafer KALK’ a devredilmesi.
676 229 07.10.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 33 ada 85 numaralı parselde bulunan yapıya ait proje ve eklerine aykırı imalat işlemi.
677 230 07.10.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesinde tapunun 427, 556 ve 557 numaralı parseller için tevhit, ifraz ve irtifak (geçit) hakkının kurulması işlemi.
678 231 07.10.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde tapunun 4 ada, 15 numaralı parselin yol terki işlemi.
679 232 07.10.2019 Belediyemize ait 16/09/2019 tarih ve 11435 sayılı ihale onay belgesi ile kira ihalesi yapılmasına karar verilen gayrimenkuller için yapılan kira ihalesinin iptaline.
680 217 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1665 ada 2 numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Ahmet YETİM ve Melek ÖZKURT` a satılması.
681 218 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1633 ada 2 numaralı parselin ifraz işlemi.
682 219 30.09.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 127 numaralı parselin ifraz işlemi.
683 220 30.09.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 158 ada 1 numaralı parselin ifraz işlemi.
684 221 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 251 ada 1 numaralı parselin yol terki işlemi.
685 222 30.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1633 ada 4 numaralı parselin ifraz işlemi.
686 223 30.09.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Yeni Mahalle 2271 Sokak No:7 adresindeki iş yerinin kira ihalesi.
687 224 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Musa YILMAZ` a uyarı yapılması.
688 225 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Mahmut GÖKMEN ` e uyarı yapılması.
689 226 30.09.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Ahmet Can TOPLUYA `ya para cezası verilmesi.
690 208 23.09.2019 Belediyemiz tarafından 11/03/2019 tarihinde Kurtköy Mahallesi 113 ada 1 numaralı parselde bulunan işyerleri için yapılan kira ihalesinin iptaline.
691 209 23.09.2019 İlçemiz Aşağıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 252 numaralı parselin ifraz işlemi.
692 210 23.09.2019 İlçemiz Akçayır Mahallesi tapunun 29 numaralı parselin ifraz işlemi.
693 211 23.09.2019 İlçemiz Şeyhler Mahallesi tapunun 129 ada 85 numaralı parsel lehine, Şeyhler Mahallesi 129 ada 86 numaralı parsel aleyhine irtifak hakkı kurulmasına.
694 212 23.09.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesinde 61 numaralı düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. Madde Uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
695 213 23.09.2019 İlçemiz Esentepe Mahallesinde tapunun 141 numaralı parselde Fatma KARPUZ’ a ait yapının yıkılması.
696 214 23.09.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parselde Lütfiye EMİR’ e ait yapının yıkılması.
697 215 23.09.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 numaralı parselde Kıymet KIRVAL’ a ait yapının yıkılması.
698 216 23.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Belediye Otoparkında 121m² geçici yapı izni verilmesi.
699 203 16.09.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 360 numaralı parselin ifraz işlemi.
700 204 16.09.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 493 ada 18 ve 19 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
701 205 16.09.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 933 ada 39 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
702 206 16.09.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 67`numaralı parselin yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
703 207 16.09.2019 Hendek Belediye Başkanlığı’nın 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ile ilgili Hendek Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
704 196 10.09.2019 İlçemiz Yeni Mahalle Abdurrahman Gürses Caddesi No: 42/B adresinde faaliyet gösteren Sait KARAGÖZ`e 320,00 TL para cezası verilmesi.
705 197 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi Şehit Mehmet Kiraz Caddesi Ticaret Merkezi No:6/G numaralı işyerinin kira devir işlemi.
706 199 10.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1616 ada 1`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Gülsüm AKIN` a satılması.
707 200 10.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1664 ada 6`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Dilek ZEREN` e satılması.
708 198 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1022 ada 5`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Murteza İSKEFİYELİ` ye satılması.
709 201 10.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1054 ada 13`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cevdet ACET` e satılması.
710 202 10.09.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 933 ada 4 numaralı parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
711 192 02.09.2019 İlçemiz Dereköy Mahallesinde tapunun 107 ada 6 numaralı parselin ifraz işlemi.
712 193 02.09.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 165 ada 17, 18 ve 129`numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
713 194 02.09.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 34 ada 96 numaralı parselin yol terki işlemi.
714 195 02.09.2019 Hendek Belediye Başkanlığı 2020 Yılı Performans Programı ile ilgili Hendek Belediye Meclisine görüş bildirilmesi.
715 186 29.08.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 138 ada da ekli durum haritası ve röleve ölçü krokisinde görülüğü üzere ihdas ve tevhit işlemleri.
716 187 29.08.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 691 ada 12 ve 13 numaralı parsellerin tevhit edilmesi.
717 188 29.08.2019 22/07/2019 tarih ve 158 numaralı Encümen kararının iptali.
718 189 29.08.2019 İlçemiz Yeşilköy (Cıpcıp) Mahallesi tapunun 181 numaralı parselin ifraz işlemi.
719 190 29.08.2019 2020 Mali Yılı gelir ve gider bütçelerinin 65.300.000,00-TL olarak karara bağlanması.
720 191 29.08.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesinde tapunun 1664 ada 9 numaralı parselde bulunan Belediyemiz hissesinin satışı.
721 176 20.08.2019 İlçemiz Gündoğan Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
722 177 20.08.2019 İlçemiz Kırktepe Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
723 178 20.08.2019 İlçemiz Dereköy Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
724 179 20.08.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
725 180 20.08.2019 İlçemiz Sümbüllü Mahallesi sınırları içerisinde yüz ölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi için yapılacak çalışmalara bilirkişi belirlenmesi.
726 181 20.08.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 27 ve 254 numaralı parsellerin tevhit işlemi.
727 182 20.08.2019 İlçemiz Aksu Mahallesi tapunun 111 ada 3 numaralı parselin ifraz işlemi.
728 183 20.08.2019 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 266 numaralı parselin ifraz işlemi.
729 184 20.08.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 52 ada 39 numaralı parselin yol terki işlemi.
730 185 20.08.2019 Belediyemize ait olan ilçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 114 ada 2 numaralı parselinde yapılacak inşaata proje sorumlulukları görevlendirilmesi.
731 159 29.07.2019 Belediyemize ait 7 adet aracın satış ihaleleri sonucu satılması ve iştirakçi çıkmayan araçların ise pazarlık usulüne çevrilmesi ve 15 gün içerisinde satılması.
732 160 29.07.2019 Belediyemize ait İlçemiz Puna Ortaköy Mahallesi tapunun 352`numaralı parselin satış ihalesi.
733 161 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1629 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin İbrahim GÖZÜTOK` a satılması.
734 162 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1618 ada 8`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Gülser ALTUNTAŞ` a satılması.
735 163 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1660 ada 4`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Hamide BEDİR` e satılması.
736 164 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1663 ada 5`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Nahit KAYPAK` a satılması.
737 165 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1631 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Cevdet UÇAR` a satılması.
738 166 29.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 1146 Sokak (Ticaret Merkezi) No:6/C 1.Kat-105`numaralı adresinde bulunan işyerinin kira devir işlemi.
739 167 29.07.2019 İlçemiz Çamlıca Mahallesinde Özkan ÇAM`a ait işyerinin açılış kapanış saatlerine riayet edilmemesi.
740 168 29.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 150 ada da ekli durum ve röleve ölçü krokisinde görülüğü üzere ihdas, tevhit ve ifraz işlemleri.
741 169 29.07.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 102 ada 3, 5, 20 ve 21 `numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
742 170 29.07.2019 İlçemiz Kazımiye Mahallesi tapunun 188 ada 26`numaralı parselin ifraz işlemi.
743 171 29.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 803 ada 1,2 ve 3`numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
744 172 29.07.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 86 ada 16 ve 17`numaralı parsellerin tevhit ve yol terki işlemleri.
745 173 29.07.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 1166 ada 3`numaralı parselin ifraz işlemi.
746 174 29.07.2019 İlçemiz Akova Mahallesi tapunun 1320 ada 1`numaralı parselin ifraz işlemi.
747 175 29.07.2019 19/06/2017 tarih ve 186 ile 21/01/2019 tarih ve 19`numaralı Encümen kararlarının iptali ile Muammer KÜÇÜK`e 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine istinaden cezai işlem uygulanması.
748 153 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1592 ada 8`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Burak İrfan KARATAŞ’ a satılması işlemi.
749 154 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 1667 ada 3`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Meral ŞENLEN’ e satılması işlemi.
750 155 22.07.2019 İlçemiz Kemaliye Mahallesi tapunun 31 ada 9`numaralı parsel üzerinde Mehmet DEMİRBAŞ ’tarafından geçici yapı yapılması.
751 156 22.07.2019 Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi tapunun 972 ada 16`numaralı parsel üzerinde PERİ SAKARYA İSKELE ve KALIP ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 68.073,11 TL para cezası verilmesi.
752 157 22.07.2019 01/06/2015 tarih ve 266 ile 15/06/2015 tarih ve 291`numaralı Encümen kararlarının iptali işlemi.
753 158 22.07.2019 İlçemiz Kurtköy Mahallesi tapunun 115 ada 63 ve 67`numaralı parsellerin tevhit, yol terki, park terki ve ifraz işlemleri.
754 126 16.07.2019 İlçemiz Soğuksu Mahallesi tapunun 635`numaralı parselin ifraz işlemi.
755 127 16.07.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 108 ada 12 ve 13`numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemleri.
756 128 16.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 113 ada 22`numaralı parsel üzerinde bulunan geçici yapının Semih ORUÇ `tarafından kullanılması.
757 129 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
758 130 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Enver SORGUT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
759 131 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İzzet BOZKURT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
760 132 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Selami GEVREK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
761 133 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Orhan DEMİRCİ’ ye 95,00 TL para cezası verilmesi.
762 134 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsmail DAĞABAKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
763 135 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Şabettin ÇALIŞKAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
764 136 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İsa TAMTÜRK’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
765 137 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Osman EGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
766 138 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Recep ÇAY’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
767 139 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Rekibe AFACAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
768 140 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Veysel AYDIN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
769 141 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren İdris AVUKAT’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
770 142 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bayram KOCAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
771 143 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bayram KOCAMAN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
772 144 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nazmi DEMİR’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
773 145 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nejdet ŞALIÇÖZ’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
774 146 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet ATÇI’ ya 95,00 TL para cezası verilmesi.
775 147 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ayhan MANTAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
776 148 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Ahmet ACAR’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
777 149 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nurettin DURĞUN’ a 95,00 TL para cezası verilmesi.
778 150 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Bülent ZENGİN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
779 151 16.07.2019 İlçemiz pazaryerinde faaliyet gösteren Nusret ÖZMEN’ e 95,00 TL para cezası verilmesi.
780 152 16.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1045 ada 24`numaralı parsel üzerinde bulunan Belediyemiz hissesinin Salihe OCAK’ a satılması işlemi.
781 122 08.07.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 255`numaralı parselin ifraz işlemi.
782 123 08.07.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 17`numaralı parselin ifraz işlemi.
783 124 08.07.2019 İlçemiz Hicriye Mahallesi tapunun 110`numaralı parselin ifraz işlemi.
784 125 08.07.2019 İlçemiz Kocatöngel Mahallesi tapunun 178 ada 77`numaralı parselin ifraz işlemi.
785 117 01.07.2019 İlçemiz Güldibi Mahallesi tapunun 343`numaralı parselin ifraz işlemi.
786 118 01.07.2019 İlçemiz Lütfiyeköşk Mahallesi tapunun 117 ada 1`numaralı parselin ifraz işlemi.
787 119 01.07.2019 İlçemiz Harmantepe Mahallesi tapunun 189`numaralı parselin ifraz işlemi.
788 120 01.07.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 488 ada 18`numaralı parselde Feyman Nuri ÇÜRÜKSULU` tarafından geçici yapı yapılması.
789 121 01.07.2019 İlçemiz Yeşilvadi Mahallesi tapunun 640 ve 641`numaralı parsellerin ifraz işlemleri.
790 115 17.06.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 45 ada 95`numaralı parselin yol terki işlemi.
791 116 17.06.2019 Belediyemize ait Ticaret Merkezi Pazaryeri alanında bulunan Pazar tezgâhlarının devir işlemi.
792 110 10.06.2019 22/01/2018 tarih ve 39`numaralı Encümen kararının iptali.
793 111 10.06.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi A Blok No: 6/E (Ticaret Merkezi) adresinde bulunan işyerinin kira devri.
794 112 10.06.2019 İlçemiz Esentepe Mahallesi tapunun 141`numaraları parseli üzerinde Fatma KARPUZ tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 11.130,03 TL para cezası verilmesi.
795 113 10.06.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 nolu parsel üzerinde Kıymet KIRVAL tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 3.891,33 TL para cezası verilmesi.
796 114 10.06.2019 İlçemiz Kargalıyeni Mahallesi tapunun 105 ada 4 nolu parsel üzerinde Lütfiye EMİR tarafından kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinden 1.621,39 TL para cezası verilmesi.
797 109 30.05.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Kemaliye Mahallesindeki 6 adet işyeri, Mahmutbey Mahallesindeki 3 adet işyeri ve Hamitli Mahallesindeki işyerinin kira ihaleleri.
798 104 27.05.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 899 ada 5`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
799 105 27.05.2019 İlçemiz Büyükdere Mahallesi tapunun 1378 ada 2`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
800 106 27.05.2019 İlçemiz Karaçökek Mahallesi tapunun 285`nolu parselin ifraz işlemi.
801 107 27.05.2019 İlçemiz Süleymaniye Mahallesi 47 ve 49`nolu parsellerin ifraz ve kamu yararına kamulaştırma işlemleri.
802 108 27.05.2019 Müstahsil için ayrılmış olan köylü pazarında hal malı sattığı tespit edilen Ahmet Can TOPLUYA `ya para cezası verilmesi.
803 100 20.05.2019 İlçemiz Dereboğazı Mahallesi 54`nolu düzenleme bölgesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine göre onaylanması.
804 101 20.05.2019 İlçemiz Yeni Mahalle`de tapunun 622 ada, 22`nolu parsel üzerinde Orhan ŞİŞMAN tarafından yapılacak olan 2 adet yapıya ait ruhsatların iptali.
805 102 20.05.2019 İlçemiz Nuriye Mahallesi tapunun 527`nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
806 103 20.05.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi No: 2/D (Ticaret Merkezinde) adresinde bulunan işyerinin kira devri.
807 95 13.05.2019 İlçemiz genelinde bulunan umuma açık iş yerlerinin Ramazan ayı içerisinde gece kapanış saatlerinin belirlenmesi.
808 96 13.05.2019 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İlçemiz Kemaliye Mahallesi 1187. Sokak No :3 adresindeki iş yerinin kira ihalesi.
809 97 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesinde 60 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 18. Madde Uygulaması kararı ve 1 ay süreyle askıda kalması.
810 98 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 714 ada 1 nolu parselin yol terki ve ifraz işlemleri.
811 99 13.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1063 ada 5, 6, 12 ve 13 nolu parsellerin tevhit ve yola terk işlemleri.
812 94 06.05.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi tapunun 1045 ada da belirtilen kısımda ihdas ve tevhit işlemi.
813 92 29.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 590 nolu parselin ifraz işlemi.
814 93 29.04.2019 İlçemiz Necatipaşa Mahallesi tapunun 899 ada 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 numaralı parsellerin tevhit ve ifraz işlemi.
815 86 22.04.2019 İlçemiz Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi tapunun 90 nolu parselin ifraz işlemi.
816 87 22.04.2019 İlçemiz Karadere Mahallesi tapunun 116 ad a3 nolu parselin ifraz işlemi.
817 88 22.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 588 nolu parselin ifraz işlemi.
818 89 22.04.2019 İlçemiz Kalayık Mahallesi tapunun 589 nolu parselin ifraz işlemi.
819 90 22.04.2019 İlçemiz Balıklıihsaniye Mahallesi tapunun 266 nolu parselin ifraz işlemi.
820 91 22.04.2019 İlçemiz Mahmutbey Mahallesi tapunun 286 ada 7 nolu parsel üzerinde geçici yapı izni.
821 78 15.04.2019 Belediyemizi HİMPAŞ A.Ş.`de Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hızır Çağrı GÜNGÖR`ün temsil etmesi.
822 79 15.04.2019 Akova Mahallesi 1026 nolu parsel üzerindeki geçici yapının Melih KİRENCİGİL`tarafından kullanılması.
823 81 15.04.2019 İlçemiz Başpınar Mahallesi 55 nolu düzenleme bölgesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması.
824 82 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemiz adına 1 adet çöp toplama aracı tedariki için yardım talep edilmesi.
825 83 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan katı ve sıvı atıklarının çevre kirliliğinin giderilmesi için nakdi yardım talep edilmesi.
826 84 15.04.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`ndan 1 Adet Arazöz aracı temini için nakdi yardım talep edilmesi.
827 85 15.04.2019 Belediyemize ait İlçemiz Başpınar Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi Ticaret Merkezinde bulunan işyerinin kira devri.
828 80 15.04.2019 İlçemiz Yenimahalle Mahalle 1241 ada ve 1 nolu parsel üzerinde HANELER İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 3 Bloktan oluşan yapılan yapılarda proje ve eklerine aykırılık tespit edildiğinden 116.072,00 TL para cezası verilmesi.